Jännevirran siltatyö etenee – uutta tietä käyttöön

Jännevirran siltatyömaa on edennyt aikataulussa, ja osa uudesta tiestä avataan nyt liikenteelle. Tämä aiheuttaa liikennejärjestelymuutoksia Jännevirran siltatyömaan Joensuun puoleisessa päässä.

Liikennejärjestelymuutokset toteutetaan kuluvan viikon aikana, todennäköisesti keskiviikkona 8.11. tai torstaina 9.11. Sillan Joensuun puoleisessa päässä valtatien liikenne siirtyy lopulliselle väylälle noin 600 metrin matkalla.

Muutos oikaisee tietä ja tekee liikenteestä sujuvampaa. Kiertotiet jäävät nyt pois käytöstä, mikä helpottaa liikennöintiä talvikautena. Tien avaaminen liikenteelle pyritään tekemään päivän hiljaisempina hetkinä.

Uusi silta on tarkoitus avata syyskuussa 2018. Kiinteä 24,5 metrin alikulkukorkeuden omaava silta poistaa maantie- ja vesiliikenteen häiriöt, kun sillan avauksia ei enää tarvita.