Jopa 14:ää lakia muutetaan perhesurmien estämiseksi

Suomessa aiotaan tehdä jopa 14 lakiin muutoksia, jotta esimerkiksi neuvolat, koulut ja sosiaalitoimi saavat jatkossa oma-aloitteisesti ilmoittaa poliisille epäilystä, jos heidän asiakkaansa turvallisuus voi olla uhattuna tai perhe tehostetun avun tarpeessa.

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikön Tarja Mankkisen mukaan Suomessa on ongelma, etteivät viranomaiset saa kertoa aina edes toisilleen havaintoja henkilöistä tai perheistä, jotka voisivat olla avun tarpeessa.

Suomessa aiotaan siksi muuttaa jopa 14:ää eri lakia, jotta viranomaisille ja tietyille palveluntuottajille saadaan oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa poliisille vakavasta huolenaiheesta asiakkaastaan. Poliisi voi kutsua kokoon useita toimijoita räätälöimään apua perheelle.

– Ministeriryhmä haluaa asian nopeasti eteenpäin. Tarkoitus on, että hallituksen esitykset lakimuutoksista saadaan eduskunnan käsittelyyn vielä tänä syksynä.

Taustatyö alkoi jo 2012

Muutosprosessin taustalla on vuosi 2012, jolloin Suomessa tehtiin jopa 12 perhesurmaa. Lakimuutokset ovat uusin osa sisäministeriön johdolla tehtyä muutosten sarjaa, jolla perhesurmia halutaan ehkäistä.

– Kun lapsen- ja perhesurmien suma sattui, valmistelimme selvityksen, jossa käytiin läpi kaikki tapaukset kymmenen vuoden ajalta.

– Selvityksessä löytyi yhteisiä tekijöitä. Tekojen taustalla oli etenkin neljä asiaa: parisuhdeongelmat ja erotilanteet, mielenterveysongelmat tai taloudelliset ongelmat.

Mankkinen uskoo, että juuri näihin ajoissa puuttumalla myös perhesurmia voidaan ehkäistä.

Mitään yhtä keinoa surmien estämiseksi ei ole. Joku voi tarvita masennuslääkitystä, toinen eroterapiaa, kolmas perheväkivaltatyötä.

– Kyse ei ole resursseista, vaan siitä, että tekemällä asioita toisella tavalla pystymme vaikuttamaan asioihin paremmin.

Ministeriön seurannan mukaan palvelut tuen saamiseksi ovat jo osin parantuneet. Samaan aika perhesurmien määrä onkin radikaalisti vähentynyt ennätysvuodesta.

– Koskaan ei silti päästä siihen, että viranomainen bongaisi kaikki tilanteet ennalta. Julkisuudessa kaivataan avointa keskustelua, jotta jokainen muistaisi hetken harkita ennen kuin tekee jotain täysin dramaattista.

Avun pyytämisen voi aloittaa terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai kriisipuhelimista.

Osa matkustajista nyt jatkohoitoon

Isä suunnitteli eroa

Nurmeksen kirkossa surtiin perhetragedian uhreja

Nainen jätti viestin avomiehelleen

Suurin osa perhesurmista naisten tekemiä

Nainen seurasi linja-autoa ja pysäytti sen

Nurmeksen kirkko tarjoaa keskusteluapua

"Järkyttävää"

Se oli perhesurma

Poliisi ei pystynyt puhuttamaan isää