Riistakeskus myönsi poikkeusluvan kahden suden kaatamiseen

Suomen Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan kahden suden kaatamiseen Kaavilla ja Juankoskella olevalla alueelle. Poikkeuslupa on myönnetty vahinkoa aiheuttavien susien elinalueelle.

Myönnettyyn poikkeuslupaan on asetettu ehtoja liittyen luvan kohdentamiseen nuoriin ja ongelmia aiheuttaviin yksilöihin, koirien käyttöön pyynnissä ja metsästyksen organisointiin sekä pyyntiin osallistuvien määrään.

Poikkeuslupaharkinnassa seurataan maa- ja metsätalousministeriön asettaman kiintiön täyttymistä sekä sitä, millaisista yksilöistä poistuma koostuu. Erityisesti seurataan alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.

Suden poikkeuslupahakemuksia on Pohjois-Savon aluetoimistolle tammikuun puoliväliin mennessä tullut kolme kappaletta. Suomen Riistakeskus on pyytänyt hakemuksiin lisäselvityksiä. Loput kaksi hakemusta käsitellään tapauskohtaisesti tarvittavan taustamateriaalin ollessa lupaharkintaan käytettävissä.