Jyty valmis uusiin työtaistelutoimiin vielä avoimilla aloilla

Julkis- ja yksityisalan toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto on tänään hyväksynyt useita eri alojen neuvottelutuloksia. Sopimukset ovat yleisen korotuslinjan mukaisia.

Kokoukseen mennessä neuvottelutulokset puuttuivat vielä yksityisellä opetusalalla, yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla sekä Kevassa ja Työterveyslaitoksessa. Kahdella ensin mainitulla alalla jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, ja Jyty on valmis myös uusiin työtaistelutoimiin.