Köyhien lapsiperheiden vanhemmat kokevat usein epäluottamusta viranomaisia kohtaan

Köyhien lapsiperheiden vanhemmat tuntevat usein epäluottamusta viranomaisia ja palvelujärjestelmää kohtaan. Asia ilmenee Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorin Sanna-Liisa Liikasen tuoreesta lisensiaattitutkimuksesta.

Liikasen tutkimus osoittaa, että köyhien lapsiperheiden vanhemmat kokevat luottamusta ja epäluottamusta monin eri tavoin. Sisällönanalyysin keinoin analysoidusta aineistosta löytyi kuusi luottamustyyppiä: taistelijat, puolisoon luottavat, sukuihmiset, verkostoitujat, kriitikot ja kurjat.

Yhteistä kaikille kirjoituksille on se, että viranomaisia kohtaan koetaan usein epäluottamusta. Epäluottamuksen taustalla ovat palvelujen ja tuen tarpeen kohtaamattomuuden lisäksi huonot asiointikokemukset. Sen sijaan luottamusta koetaan erityisesti omaan lähiverkostoon ja myös omiin kykyihin tai mahdollisuuksiin selviytyä.

– Tuloksista voidaan päätellä, että perheiden läheisiltään ja sukulaisiltaan saama tuki on tärkeää. Luonnollisten yhteisöjen merkitys tulisi huomioida sosiaalityössä vahvemmin, Liikanen toteaa.

Tutkimus antaa Liikasen mukaan ideoita myös sosiaalityön kehittämiseen: huomiota olisi kiinnitettävä asiakkaan kohtaamiseen ja siihen, että tämän saama tuki olisi konkreettista ja oikea-aikaisesti 

Tutkimuksen aineistona oli 42:n eteläsuomalaisessa kaupungissa asuvan lapsiperheen vanhemman kirjoitusta köyhyydestä. Kirjoittajat olivat osallistuneet kirjoituksillaan Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun vuonna 2006.

Vähävaraisen lapsiperheen tarina herätti ihmisten auttamishalun – Professori: "Pienikin lapsi erottaa köyhän ja rikkaan"

Äitien apupiirissä voi auttaa vaikka tuomalla vaippoja tai ruokaa

"Jotkut kaverit ovat viettäneet kesällä kuukauden Espanjassa, meidän lapset eivät pääse omaa takapihaa kauemmas"