KHO: Koulumatka on kotiportilta koulun portille

Kajaanin kaupunki ei toiminut väärin, kun se ei myöntänyt oppilaan koko koulumatkalle ilmaista koulukuljetusta, katsoo korkein hallinto-oikeus. Päätös koskee oppilasta, jonka koulumatka kotiportilta koulun portille laskettuna oli 4 951 metriä.

KHO:n mukaan koulun tai kodin pihapiiriä ei tule ottaa huomioon koulumatkaa laskettaessa. Oppilaalla ei siten ollut matkan pituuden perusteella oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Kaupunki oli kuitenkin myöntänyt oppilaalle taksikuljetuksen koulumatkan vaarallisuuden vuoksi. Oppilas joutui kävelemään kotoaan 850 metriä koulukuljetusten keräilypisteeseen.

Perusopetuslaki ei määrää, miten koulumatkan pituus tulee mitata. KHO:n mukaan Kajaani täytti velvollisuutensa, vaikka koulukuljetusta ei huoltajan vaatimuksen mukaisesti myönnetty koko koulumatkalle.