KRP:n päällikölle Robin Lardotille virkarikossyyte – "Olen todella yllättynyt"

Valtakunnansyyttäjä on nostanut KRP:n päällikköä Robin Lardotia vastaan syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, Valtakunnansyyttäjänvirasto (VKSV) tiedottaa. Lardotin epäillään laiminlyöneen osaltaan Helsingin huumepoliisin valvonnan, kun hän toimi Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä.

– Syyte koskee Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikössä pitkään jatkunutta laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä ja esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin, VKSV kertoo tiedotteessaan.

2010-luvun taitteessa Jari Aarnion johtamalla Helsingin huumepoliisilla ei ollut yhtään kirjattua tietolähdettä, vaikka yleisessä tiedossa oli, että sillä oli merkittävä tietolähdeverkosto. STT:n tietojen mukaan noin kymmenen tietolähteen paperit lojuivat Aarnion autotallissa. Aarnio kertoi, että paperit päätyivät autotalliin vahingossa poliisin kahden muuton seurauksena.

Toissijaisesti Lardotille vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Toinen jutun syyttäjistä, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa kertoo, että syyttäjät haluaisivat Lardotin samaan käsittelyyn kuin muu syytteet saanut poliisijohto.

Tämä tarkoittaisi, että Lardot joutuisi syytetyn penkille jo huomisessa valmisteluistunnossa Helsingin käräjäoikeudessa.

– Meidän mielestä syytteet pitäisi käsitellä yhdessä prosessissa. Miten siinä lopulta käy, se on käräjäoikeuden hallussa, Tiesmaa sanoo.

Lardot kertoo, että häntä ei ollut vielä puoli neljän aikaan maanantai-iltapäivällä haastettu tiistaiseen oikeuden istuntoon.

Lardot: Olen todella yllättynyt

Lardot kertoo olevansa yllättynyt häntä vastaan nostetusta virkarikossyytteestä.

– Olen todella yllättynyt, että tässä on esitutkinnan perusteella päädytty tällaiseen lopputulemaan. Olin itse vakuuttunut siitä, että esitutkinta päätetään. Tässä on hyvin selvitetty sitä, mikä minun tietoisuuteni on ollut, ja olen kiristänyt tietolähdetoimintaa koskevaa ohjausta määräyksellä, minkä annoin tammikuussa 2013. Lisäksi olen ennen tutkintapyynnön tekemistä keskustellut sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) kanssa siitä, että tällainen tutkintapyyntö tulee tehdä, Lardot sanoo.

Syyte koskee vuosia 2010–2013.

Lardot kertoo, että on omasta mielestään puuttunut asiaan tarpeeksi ajoissa. Hänen mukaansa aiempi määräys tietolähdetoiminnasta oli ylimalkainen ja mahdollisti satunnaisesti tavattujen tietolähteiden rekisteröimättä jättämisen.

– Korjasin vuonna 2013 antamallani määräyksellä epäkohtia, jotka tulivat tietooni vuonna 2012. Mitäköhän virkavelvollisuutta olen edes voinut rikkoa, jos olen puuttunut asiaan ohjauksen keinoin ja puhunut siitä esimiehelleni ministerille. Tästä jää sellainen käsitys, että ennakkoon on päätetty syytteen nostamisesta huolimatta siitä, mitä esitutkinnassa ilmenee. On nähtävästi haluttu, että koko tuonaikainen poliisin komentoketju asetetaan syytteeseen faktoista huolimatta, Lardot sanoo.

Ministeriö päättää Lardotin jatkosta kahden viikon päästä

Sisäministeriö päättää noin kahden viikon päästä siitä, voiko virkarikossyytteen saanut Robin Lardot jatkaa oikeuskäsittelyn aikana tehtävässään keskusrikospoliisissa. Sisäministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Jukka Aalto kertoo, että ensin ministeriö kuulee Lardotia ja päättää sitten mahdollisesta virasta pidättämisestä.

– Kuulemisen tarkoitus on arvioida sitä, onko Lardotilla edellytykset hoitaa virkaa sillä aikaa, kun hän on tässä syytettynä. Päätös joka tapauksessa tehdään, ja sen jälkeen tullaan tiedottamaan päätöksestä.

Aalto kertoo, että arviossa tullaan ottamaan huomioon se, aiheuttaako syyte sen, että luottamus on heikentynyt tai sitä ei ole.

– Jos näin arvioidaan, niin virasta pidättäminen joudutaan tekemään. Korostaisin viranhoidon edellytyksiä ja luottamusta, sitä tässä isossa kuvassa arvioidaan, kun näinkin korkeasta virkamiehestä puhutaan, Aalto sanoo.

Muun poliisijohdon ohella syytteen samassa kokonaisuudessa saanut Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio esimerkiksi pidätettiin virasta toukokuussa syytteen käsittelyn ajaksi.

Syytettyjä jo seitsemän

Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan järjestämisen vuoksi on nostettu jo aiemmin syytteet muun muassa entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa, entistä Helsingin poliisikomentajaa Jukka Riikosta ja huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vastaan.

Paatero ja Riikonen ovat nykyään molemmat eläkkeellä.

Kaikkiaan syytteet on nyt nostettu seitsemän entisen tai nykyisen poliisin toiminnasta. Jutussa oli epäiltynä myös Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastannut poliisiylitarkastaja, mutta hänen syytteensä ehti vanhentua. Hänen syytteensä peruutettiin heinäkuussa, sillä syytettä ei ehditty antaa hänelle tiedoksi riittävän ajoissa.

VKSV tiedotti perjantaina vielä yhden henkilön esitutkinnan valmistumisesta, mutta syyteharkinta on Tiesmaan mukaan hänen osaltaan vielä kesken.

Juttua aletaan puida käräjillä huomenna.

Sisäministeriö: Päätös KRP:n päällikkö Lardotin jatkosta noin kahden viikon päästä