KSML: Jyväskylän yliopiston rehtorille puhtaat paperit professori Puolimatkan tekstin kommentoinnista

Jyväskylän yliopiston hallituksen mukaan rehtori Keijo Hämäläinen toimi asianmukaisesti ja toimivaltansa rajoissa ottaessaan osaa julkiseen keskusteluun professori Tapio Puolimatkan laatimasta artikkelista "Kampanja pedofilian laillistamiseksi". Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Asia liittyy tapaukseen, jossa rehtori Hämäläinen otti kantaa yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Puolimatkan homofobiseksi syytettyyn kirjoitukseen. Puolimatkan kirjoitus julkaistiin heinäkuussa Oikea media -verkkolehden vieraskynäpalstalla.

Kirjoitusta arvosteli muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, joka vaati yliopistoa takaamaan turvallisen opiskeluympäristön kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Rehtori Hämäläinen otti asiaan kantaa Twitterissä tämän jälkeen.

Hämäläisen tviitissä yliopisto irtisanoutui Puolimatkan kirjoituksesta. Hämäläinen sanoi, ettei kirjoitus edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. Hän myös sanoi yliopiston ryhtyvän konkreettisiin toimenpiteisiin.

Puolimatka jätti yliopiston hallitukselle kantelun Hämäläisen toiminnasta elokuussa. Puolimatkan mukaan häneen ei oltu yhteydessä ennen julkista irtisanoutumista hänen kirjoituksestaan. Kantelussaan Puolimatka piti Hämäläisen toimintaa virheellisenä ja vaati yliopiston hallitusta tutkimaan rehtorin menettelyn.

Asiaa nyt selvittäneen yliopiston hallituksen mukaan rehtorin elokuun alussa tekemään julkiseen kannanottoon ei ole sisältynyt hallinnollisia toimenpiteitä, joiden johdosta professori Puolimatkaa olisi pitänyt kuulla ennen rehtorin kannanottoa. Keskisuomalaisen mukaan yliopiston hallitus katsoo, ettei rehtorin toiminta ole loukannut Puolimatkan perustuslaillisia oikeuksia.

Hallitus ei myöskään katso tarpeelliseksi ryhtyä muihin toimenpiteisiin Puolimatkan kantelun johdosta, lehti kertoo.