Sairaala vakinaistaa yli 200 sijaistaan

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on tänään maanantaina päättänyt vakinaistaa 225 pitkäaikaisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa työntekijää.

Kyseessä on pitkäaikaisten sijaisina olevien henkilöiden työsuhteiden vakinaistaminen. KYSissä on tällä hetkellä 3 300 vakinaista työntekijää, joiden poissaoloja kuten äitiyslomia, pitkiä sairauspoissaoloja tai muita poissaoloja hoitaa 1 000 määräaikaista henkilöä eli vajaa kolmannes koko henkilöstöstä.

KYSissä on tavoitteena jatkossa hoitaa sijaisuudet pääasiassa vakinaisilla työsuhteilla.

– Haluamme työnantajana kantaa vastuumme ja tarjota työntekijöillemme turvallisen työpaikan, jossa työn jatkumiseen voi luottaa. Sijaisuuksien hoitaminen vakinaisella ja hyvin perehdytetyllä henkilöstöllä parantaa myös potilasturvallisuutta, painottaa henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen.

Vakinaisten palvelussuhteiden tarjoaminen määräaikaisten palvelussuhteiden sijaan on osa KYSin henkilöstöstrategiaa, joka korostaa osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön hyvinvointia. Myös uudessa strategiassa yhtenä painopistealueena tulee olemaan henkilöstön hyvinvointi.

Yhdessä entisten vakinaisten sijaisten kanssa nyt vakinaistettavat sijaiset nostavat KYSin vakinaisten sijaisten määrän lähes 600:aan. Määräaikaisina sijaisuuksia hoitaa vielä 300 työntekijää.