Kansa antaisi sakkorahoja poliisille

Enemmistö suomalaisista olisi valmis käyttämään osan poliisin keräämistä sakkotuloista poliisipalvelujen ylläpitämiseen.

Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan naisista 74 prosenttia ja miehistä 62 prosenttia olisi valmis käyttämään automaattisesta liikennevalvonnasta saatavia sakkotuloja poliisin toiminnan rahoittamiseen.

Automaattivalvonnan kulut ovat pieniä. Viime vuonna peltipoliisit tuottivat yli 20 miljoonaa euroa, jotka tilitettiin suoraan valtion yleiseen kassaan.

Tutkimustulos perustuu kyselytutkimukseen, jonka Suomen poliisijärjestöjen liitto tilasi Taloustutkimukselta.

Kyselyyn haastateltiin puhelimitse yli tuhatta satunnaisotannalla valittua suomalaista aikuista maaliskuun lopulla. Kyselyn virhemarginaali on 2,5 prosenttia.

Työ lisääntyy, raha vähenee

Suomalaisista valtaosa toivoo poliisin tehtävien pysyvän ennallaan. Yksityisen turva-alan vastuita esimerkiksi kauppakeskuksissa tai muilla yleisillä paikoilla lisäisi vain kahdeksan prosenttia vastanneista.

- Tulos ei ole yllätys, sillä Suomen poliisi on aina ollut kansan lempilapsi: luotettu ja arvostettu, puheenjohtaja Yrjö Suhonen Suomen poliisijärjestöjen liitosta sanoo.

- Ongelma on valtion tuottavuusohjelmassa, jossa tavoitellaan virkojen vähentämistä. Julkisen sektorin alasajaminen Suomessa on voimakasta, vaikka kyselyjen mukaan kansa haluaa selvästi turvallisuuspalvelujenkin hoituvan niin, että poliisi kulkee keulilla.