Kartonkikone vähensi Varkauden tehtaan kemikaaliriskejä

Varkautelaisten ei tarvitse enää pelätä entiseen malliin tehtaan mahdollisia kemikaalionnettomuuksia.

Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) tehtaalle tekemä tarkastus alensi tehtaan riskiluokkaa. Riskit siirtyivät nyt puolen kilometrin rajoitusalueelta tehtaan aitojen sisään.

Käytännössä se tarkoittaa, ettei kemikaalivuotojen riski enää rajoita tehtaan lähellä olevan puutalokorttelin korjaamista asuinkäyttöön, eikä edes uuden rakentamista, jos kaavoitus sen sallii.

Riskiluokituksen alentaminen oli mahdollista, kun hienopaperi vaihtui Varkauden tehtaalla syksyn aikana kartonkiin.

Kartongin valmistuksessa ei tarvita sellun valkaisussa käytettävää rikkidioksidia, mikä oli ennen Varkauden tehtaan vaarallisin kemikaali.

Suuria kemikaalivuotoja Varkaudessa ei ole ollut.