Kemijärven sellutehdasta ei suojella

Kemijärven sellutehtaan maa-alueita, rakennuksia ja laitteita ei määrätä suojeltaviksi Lapin ympäristökeskuksen päätöksellä. Ympäristökeskuksen tekemissä selvityksissä suojelulle ei ole löytynyt rakennussuojalain mukaisia perusteita.

Päätöstä varten Lapin ympäristökeskus pyysi lausunnot Museovirastolta, Stora Ensolta, Kemijärven kaupungilta ja Arktos Groupilta. Kemijärven kaupungin mukaan tehdasta ei tarvitse suojella, sillä tehtaan uusi käyttötarkoitus edistää tehtaan säilymistä historiallisena kohteena. Stora Enso yhtyi lausunnossaan Kemijärven kaupungin lausuntoon. Myös Arktos Group oli suojelua vastaan.

Ympäristökeskuksen mukaan osalla sellutehtaan rakennuksista voi olla kulttuurihistoriallista arvoa rakennushistorian ja rakennustekniikan kannalta. Näitä arvoja suositetaan selvitettäväksi tehdasalueen tulevien toimijoiden kanssa.

Paperiliiton Kemijärven osasto n:o 84 esitti tehtaan ja tehdasalueen suojelua toukokuussa. Ympäristökeskus määräsi osan tehtaan rakennuksista ja laitteistoista määräaikaiseen toimenpidekieltoon kaksi viikkoa sitten.