Kertausharjoituksen välttely toi poikkeuksellisen isot sakot kolmelle miehelle

Puolustusvoimien käskyn noudattamatta jättäminen tuli poikkeuksellisen kalliiksi kolmelle reserviläiselle.

Joka vuosi Suomessa annetaan muutamia kymmeniä sakkotuomioita luvattomasta poissaolosta, kun reserviläinen ei saavu hänelle määrättyyn kertausharjoitukseen. Määrä vaihtelee vuosittain noin 40–55 tapauksessa riippuen siitä, miten paljon kertausharjoituksia järjestetään.

Perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi kuitenkin 31-vuotiaan miehen 2 320 euron sakkoihin. Lisäksi 27-vuotias mies sai 1 470 euron sakot ja toinen 31-vuotias mies 1 050 euron sakot. Sakkosummat ovat poikkeuksellisen isoja, sillä yleensä sakot kertausharjoitusten välttelystä ovat 180–360 euroa.

Pohjois-Savossa annetut isot sakot eivät johdu tuomioiden ankaruudesta, vaan tuomittujen tuloista. Kaikki kolme olivat hyväpalkkaisessa työssä käyviä miehiä.

Sakkoja yhteensä seitsemälle

Käräjäoikeuden tuomioissa poikkeuksellista on myös, että samana päivänä oikeuteen tuotiin luvattomista poissaoloista kerralla yhteensä kahdeksan syytettä. Yhden syytteen käsittelyä siirrettiin ja seitsemän muuta miestä saivat sakkoja.

Vain yksi syytetyistä, 34-vuotias mies, sai 180 euron sakot. Lisäksi kolme miestä sai sakkoja 560–660 euroa.

Kaikki tuomiot olivat 30–40 päiväsakkoa riippuen siitä, olisiko heidän pitänyt olla paikalla harjoituksessa viisi vai kahdeksan päivää.

Syytettyinä olleiden isohkoa määrää kerralla selittää se, että Puolustusvoimat järjesti Siilinjärvellä viime syksynä ison harjoituksen, jossa myös kertausharjoitukseen kutsuttuja reserviläisiä oli edellisvuotta enemmän. Ruska-harjoitus lokakuussa oli Ilmavoimien pääsotaharjoitus, johon osallistui yhteensä noin 5 100 henkilöä.

Kertausharjoituksista luistaneiden prosentuaalinen osuus ei siis ole noussut aiemmasta, vaan piikki henkilömäärässä johtui harjoituksen koosta.

Osa vain jätti hoitamatta asian

Yleensä aiemmin 180–360 euron sakkoja saaneet miehet ovat olleet esimerkiksi päihdeongelmaisia tai muuten eivät ole pystyneet hoitamaan asioitaan ja saapumaan harjoitukseen.

Nyt tuomituissa oli töissä käyviä miehiä, joista kaksi oli hakenut vapautusta harjoituksesta, mutta eivät olleet sitä saaneet. He olivat silloin vain jättäneet tulematta paikalle.

Osalla syynä oli työeste, unohdus tai ymmärtämättömyys. Puolustusvoimien kertausharjoituskäsky on kuitenkin asevelvollisuuslainmukainen käsky osallistua harjoitukseen.

Puolustusvoimilta voi hakea vapautusta harjoituksesta esimerkiksi terveydellisistä tai työhön, opiskeluun, perhesyihin tai ulkomailla asumiseen liittyvistä syistä. Lupa tulee kuitenkin hakea ja saada kirjallisesti eikä harjoitukseen voi vain jättää tulematta.

Reservin kapteeni naukkaili alkoholijuomia varuskunnan alueella kesken harjoituspäivän