Keskustan Vanhanen vieraili Rautalammilla – perää presidentille oikeutta ottaa kantaa väestökysymyksiin

– Huoli väestökehityksestä ja huoltosuhteesta kuuluu niihin kysymyksiin, joista kansallisina kysymyksinä myös presidentin on puhuttava, sanoo keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen. Vanhanen nosti teeman esille vieraillessaan Rautalammilla lauantaina Pohjois-Savon Keskustan Elonkorjuujuhlilla sekä Rautalammin Keskustan 90-vuotisjuhlilla.

Vanhasen mukaan myös väestöpolitiikka ja huoltosuhde kuuluvat sellaisiin kansallisiin kysymyksiin, joista presidentilläkin on oikeus ja velvollisuus puhua perustuslaissa määriteltyjen tehtävien rinnalla.

– Hän voi nostaa tällaisten kysymysten painoarvoa puheillaan, osallistumalla kuulijana seminaareihin ja tapaamalla tutkijoita. Tarvitsisimme todella tällaista unilukkaria, joka uudistaisi presidentti-instituution, Vanhanen sanoo.¨

Vanhanen arvioi, että kaikenlainen epävarmuus vaikuttaa lapsensaantiin sitä heikentävästi.

– Meillä on vyyhti nuorten aikuisten elämäntilanteeseen liittyviä epävarmuuksia, joka yhteisvaikutuksena on lykkäämässä ensimmäisen lapsen saamista. Ja mitä myöhäisemmäksi tämä hetki siirtyy, sitä todennäköisempää on, että kahden ja sitä useamman lapsen saaminen vähenee, Vanhanen arvioi.

Vanhanen kiittelee perheministeri Annika Saarikkoa (kesk.) siitä, että tämä nostanut hyvin esille perheiden vaihtelevia tilanteita ja perhepolitiikan laajaa tehtäväkirjoa.

– Yleisellä perhemyönteisyydellä on luonnollisesti myönteinen ilmapiirivaikutus lapsimyönteisyyteen, Vanhanen arvioi.

Hänen mukaansa SDP:n uusi kannanotto mm. varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyen tukee lapsimyönteistä ilmapiiriä.