Kiire lisää valituksia hoitohenkilökunnan asenteista

Hoitohenkilökunnan epäasialliset kommentit ja huono tiedonsaanti häiritsevät potilaita ja omaisia. Terveydenhuoltoa valvovan viranomaisen Valviran arvion mukaan hoitovirheistä tehdyistä valituksista yli puolet koskee myös henkilökunnan asenteita.

Valituksia tulee niin hoitajista kuin lääkäreistäkin.

Valituksia tulee muun muassa siitä, että potilas ei koe saavansa tietoa ymmärrettävässä muodossa. Tällöin kyse on yleensä muistisairaista tai vakavasti sairaista potilaista.

Valviran ylilääkärin Sari Anttilan mukaan yksi syy laiminlyönteihin on kiire. Valviran ja aluehallintovirastojen selvityksen mukaan vanhustenhoidossa joka viidennellä osastolla on hoitohenkilöstöä alle suositustason.

- On selvää, että henkilöstöä ei riitä antamaan tietoa omaisille, jos hoitokaan ei aina suju, Anttila sanoo.

Valvira käsittelee kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen johtaneet hoitovirhe-epäilyt. Uusien kanteluiden määrä on kasvussa.