Kiire vaivaa koko kunta-alaa

Kiireestä on tullut yhä suurempi ongelma kunta-alalla. Erityisesti se rasittaa sosiaali- ja terveystoimea, mutta Kuntien eläkevakuutuksen raportin perusteella kiireestä kärsivät myös muut kuntatyöntekijät.

Tutkimusjohtaja Pauli Forma kummeksuukin keskustelua työntekijöiden vähentämisestä tuottavuuden lisäämiseksi. Hänen mielestään henkilökunnan riittävyydestä pitäisi huolehtia nykyistä paremmin.

Työn rasittavuuden vastapainona kuntatyöntekijät kokevat tekevänsä merkittävää työtä. Samalla he mieltävät työnsä monipuoliseksi.

Erityisen tyytyväisiä työhönsä ovat matalalla palkalla ahertavat lastentarhanopettajat sekä perhepäivähoitajat. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon väki ja opettajat kokevat tekevänsä tärkeää työtä.

Kuntatyöntekijät ovat myös tyytyväisiä työyhteisöönsä ja esimiehiinsä.