Koe-eläinten määrä pysynyt ennallaan

Koe-eläinten määrä on viime vuosina pysynyt ennallaan. Maa- ja metsätalousministeriön tietojen mukaan kokeita tehdään vuosittain noin 160 000 eläimelle.

Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksen arvion mukaan perinteisten eläinkokeiden määrä sen sijaan on laskenut. Geenimuuntelutekniikan myötä monet koe-eläimistä ovat geenimuunneltujen eläinten jälkeläisiä, eikä niille itselleen tehdä varsinaisia kokeita. Aiemmin kaikissa tutkimuslaitoksissa ei näitä eläimiä luokiteltu koe-eläimiksi.

Eläinsuojelujärjestö Animalia ei pidä riittävänä sitä, että koe-eläinten määrä pysyy tasaisena.

Muun muassa Euroopan unioni ja eläinsuojelujärjestöt ovat vaatineet korvaavien menetelmien kehittämistä varten Suomeen omaa tutkimuskeskusta.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) ilmoitti toukokuussa, ettei valtion budjetista löydy rahaa uuden tutkimuskeskuksen perustamiseen. Keskuksen vuosikuluiksi on arvioitu 300 000 euroa, kun tällä hetkellä valtion myöntää noin 30 000 euroa vuodessa vaihtoehtomenetelmien kehittämiseen.