Koulutettu maahanmuuttaja jää suomessa vaille työtä

Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ei ole Suomessa tarjolla kyllin korkeatasoista suomen opetusta. Se on todettu suurimmaksi työllistymisen ja jatko-opintojen esteeksi Lahdessa päättyvässä EU-hankkeessa.

Koulutussuunnittelija Outi Karjalaisen mukaan lääkärit, opettajat ja muut asiantuntijat tarvitsevat vähintään viiden vuoden suomen opinnot sekä erikoissanastoa. Se taso jää kauas työvoimahallinnon rahoittamilla kursseilla, joita ulkomaalaisille useimmiten järjestetään.