Kuka saa kutsun lapsen syntymäpäiville? – "Kutsusta voi tulla kiusaamisen väline"

Lasten synttärikutsut ovat tuottaneet vanhemmille paljon pohdintaa. Viimeksi Savon Sanomat kirjoitti lapsesta, jonka syntymäpäiville ei tullut ketään (14.12.).

Toisissa perheissä mietitään, kutsutaanko juhliin koko luokka tai päiväkotiryhmä. Kaikki lapset eivät tule toimeen keskenään, eikä kaikilla ole kestitsemiseen varaa. Jos joku jätetään kutsumatta, tämä voi pahoittaa mielensä ja kokea syrjintää.

– Teema tulee nykyään paljonkin esiin vanhempien kanssa keskustellessa. Kutsujärjestelyihin liittyvä kysymys on oleellinen, ja sitä on tärkeä pohtia, myöntää Väestöliiton Vanhemmuustiimin esimies, psykologi Suvi Laru.

Lapset jopa kiristävät kutsuilla

Vanhempien pitäisikin tuoda asia rohkeasti esiin päiväkodeissa ja vanhempainilloissa ja sopia pelisäännöt.

– Kutsut voitaisiin jakaa aikuisten kesken vaikka tekstiviestillä tai sähköpostilla. Siten jää pois se, ettei päiväkotilokeroista etsitä, kuka sai kutsun ja kuka ei, Suvi Laru neuvoo.

Lapset nostavat todennäköisesti aiheen kuitenkin esiin keskenään. Päiväkodissa kiusaamisesta väitöskirjan kirjoittanut tutkija Laura Repo tietää, että lapset saattavat manipuloida synttärikutsuilla kaveriporukkaansa.

– Synttärit puhuttavat päiväkodeissa paljon niin aikuisia kuin lapsia. Synttärit ovat lapselle tärkeä asia ja kutsulla on tehokasta kiristää ja manipuloida toisia: "Jos saan lainata tätä, saat tulla" tai "jos sanot tuolle, ettei se saa olla tuon kanssa, niin saat tulla synttäreilleni".

– Pahimmillaan kutsusta voi tulla kiusaamisen ja vallankäytön väline. Näihin pitää ehdottomasti puuttua heti, ja tuoda esiin, etteivät syntymäpäivät liity leikkiin mitenkään, Laru lisää.

Synttärit ovatkin perheelle kohta, jossa voi käytännössä opettaa lapselle reilua käytöstä ja muiden huomiointia.

– Jos kaikkia ei voi kutsua, aikuisen on hyvä määritellä tietty porukka, johon on selkeä peruste, kuten lähimmät ystävät tai pelkät pojat. Lapset puhuvat keskenään, joten on tärkeää, että kutsuperusteet kestävät päivänvalon. Kun lapsen kanssa puhuttu asiasta, hän osaa kertoa kutsujen ulkopuolelle jääneille, miksi tehtiin nyt näin, opastaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päivystysohjaaja Maarita Kettunen.

– Tärkeintä on, ettei jätä yhtä tai kahta kutsumatta, vaan kutsutaan selkeästi pienempi porukka tai sitten kaikki. Jos isosta porukasta jää joku kutsumatta, siinä on ikävät piirteet, lisää Suomen lastenhoitoalanliiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari.

Lastenhoitoalanliitolla ei ole suosituksia, kuinka esimerkiksi päiväkotien pitäisi kutsujen kanssa toimia.

– Luotetaan terveeseen järkeen, Seppälä-Vessari perustelee.

"Maailma on raadollistunut"

Aina on ollut synttäreitä, mutta maailma on raadollistunut ja koulumaailman puolella voi olla tarkoituksenmukaistakin, ettei lähdetä juhliin, kertoo Varkauden varhaiskasvatuksen perheohjaaja Miia Ruuskanen.

– Ilmiö ei ole uusi, mutta nyt vanhemmat pohtivat paljon lastensa kaverisuhteita ja ovat niistä huolissaan, siksi asia on noussut keskusteluun, ja se on hyvä. Siten juhlia voidaan järjestää niin, ettei huomaamatta vahvisteta yhden ulkopuolelle jäämistä. Ennen asiat tehtiin suurempia miettimättä, mutta nykyään vanhemmat onneksi ymmärtävät kaverisuhteiden merkityksen lapselle, lisää Maarita Kettunen.

Jos lapsi ei halua kutsua jotakuta mukaan, vanhempien hälytyskellojen pitäisi taas soida.

– Siinä on paikka puhua lapsen kanssa kaverisuhteista, ja miksi hän ei halua yhtä mukaan. Lapsen kanssa voi miettiä yhdessä, miten paha mieli itselle tulisi, jos jäisi ulkopuolelle, suosittelee Maarita Kettunen.

Revolla ei ole niksiä syntymäpäiväkutsujen kivuttomaan jakoon.

– Synttärit on lähtökohtaisesti ihana asia, eikä siitä pitäisi tehdä ongelmaa. Ei kannata liioitella. Tärkeintä on, että jokainen lapsi pääsee joillekin synttäreille. Aikuisen tehtävä on huolehtia, että yksi ei jää toistuvasti ilman kutsua. Tarvitaan siviilirohkeutta, että kutsutaan hänet, vaikka tämä ei olisi paras ystävä, opastaa Repo.

Kuopion varhaiskasvatuksen va. palvelupäällikkö Minna Karin tuntuma on, että synttärikutsuja järjestetään nykyisin enemmän ja päiväkotikavereita halutaan pyytää mukaan. Kuopion varhaiskasvatuspuolella on laadittu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen -suunnitelma, jossa henkilöstö ohjeistetaan pohtimaan, miten synttärikutsujen kanssa toimitaan.

– Vanhemmat tuovat kutsut vähin äänin lasten lokeroihin, eikä niistä tehdä suurta numeroa, etteivät lapset ala toisilleen kehuskelemaan. On kyllä huomattu, että alkaa keskustelu "mulle tuli ja sulle ei". On tietenkin kiinnitettävä huomiota, ettei kutsusta tule vallankäytön väline lasten keskuudessa, kertoo Kari.

Lastentarhaopettajaliiton hallituksen puheenjohtajan Anitta Pakasen mukaan lastenjuhlakutsut eivät ole ison mittakaavan ongelma.

– Syntymäpäiville tulemisesta ja tulematta jäämisestä puhutaan paljon. Elämme maailmassa, jossa on vaara syrjäytyä ja jossa lapsi voi kokea, ettei häntä hyväksytä eikä hänellä ole kaveria. Aikuisten, vanhempien ja ammattilaisten, tehtävä on välittää lapselle arvomaailma hyväksymisestä ja arvostamisesta. Kaikkien kanssa on pystyttävä tulemaan toimeen. Päiväkodissa puututaan syrjimiseen ja kiusaamiseen, mutta kotona vanhempien on otettava vastuu opettaa lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan toisia.

Pakanen muistuttaa, että kun lapsella on turvallinen ja hyväksytty olo, hänellä ei ole tarvetta alistaa muita.

– Lapset ovat julmia ja ilkeitä, jos perusarvot ja oma itsetunto eivät ole kunnossa. Kun saa arvostusta ja arvostaa itseä, osaa arvostaa myös muita. Myönteinen, empaattinen ja erilaisuuden hyväksymiseen kasvattaminen ja vuorovaikutusilmapiirin luominen on kotien mutta myös varhaiskasvatuksen tehtävä, tiivistää Lastentarhaopettajaliiton hallituksen puheenjohtaja Anitta Pakanen.

Kutsu ikävuosien verran kavereita

Suomen Vanhempainliiton varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen neuvoo kutsumaan synttäreille kavereita saman verran kuin lapsi täyttää vuosia.

– Eli 5-vuotiaan synttäreille viisi kaveria. Monelle on mahdottomuus kutsua yli 20 lapsen ryhmää kotiinsa, voi olla että tila ei riitä tai kustannukset kasvavat liian suuriksi. Jos lapsi kutsutaan synttäreille, on hyvä osallistua, ellei lapsella ole ihan ylitsepääsemätöntä estettä. Näin vältetään se ikävä tilanne, ettei kukaan mene synttäreille, eikä asiasta vaivaudutaan edes ilmoittamaan, Korhonen muistuttaa.

MLL:n Maarita Kettusen mukaan vanhempien kannattaa miettiä etukäteen, mitä yhteistä kutsuilla voisi tehdä niin, että mahdolliset vaikeat tilanteet voisi ohittaa jo valmiiksi.

– Kutsujen kestoa on hyvä miettiä suhteessa lasten ikään ja jaksamiseen. Lisäksi on hyvä miettiä ohjattua toimintaa ja vapaata olemista sopivassa suhteessa.

Synttäreillä ei kannata myöskään tehdä lahjoista suurta numeroa, ettei lahjan hankinta muodostu kenellekään osallistumisen esteeksi.

– Valitettavasti elämään kuuluu myös pettymyksiä, eikä niiltä aina voi välttyä. Lasten synttärijuhlilla tunnelma ja kivat leikit ovat tärkeitä, ei hienot puitteet. Jokainen järjestää omannäköiset juhlat, Korhonen tiivistää.

Revolla ei ole niksiä syntymäpäiväkutsujen kivuttomaan jakoon.

– Olisi helppoa, jos joku sanoisi, että näin se pitäisi hoitaa. Synttärit on lähtökohtaisesti ihana asia, eikä siitä pitäisi tehdä ongelmaa. Kannustan, että ei kannata liioitella kutsuilla.

Yksinäiselle lapselle järjestetyt synttärit puhuttivat somessa: "Partamiehet Linnan juhliin"

Partakerho järjesti yksinäiselle lapselle synttärit - "Ei kutsuille kuitenkaan kukaan ilmesty"