Kunnanjohtaja halusi vähentää virkarikoksensa kuluja verotuksessa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt poikkeuksellisen verotusta koskeneen valituksen. Virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoihin tuomittu kunnanjohtaja vaati, että hänen maksettavakseen määrätyt vahingonkorvaukset sekä kunnan oikeudenkäyntikulut vähennetään tulonhankkimiskuluina hänen verotuksessaan.

Hovioikeuden määräämä vahingonkorvaussumma oli vajaat 7 000 euroa ja oikeuskulut runsaat 16 000 euroa.

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että koska virkarikokset nimenomaisesti eivät ole laillista viranhoitoa, eivät niistä aiheutuneet kulut ole tulonhankkimiskuluja. Päätös syntyi äänin 2-1. Eri mieltä ollut tuomari arvioi, että vaikka kunnanjohtajan virkatoimet osoittautuivat jälkeenpäin virheellisiksi, ne kuitenkin liittyivät hänen työtehtäviinsä.

Päätös annettiin lokakuun lopussa.