Kunnista osa ei tiedota lapsiperheille mahdollisuudesta kotiapuun

Lapsiperheillä on viime vuoden alusta lukien ollut oikeus saada kunnasta kotiapua myös ilman, että ne ovat asiakkaina lastensuojelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila pahoittelee, että edelleenkään osassa Suomen kuntia ei tiedoteta tästä sosiaalihuoltolain kohdasta riittävästi.

– Laista pitää valistaa asukkaita. Ei tämä homma muuten toimi. Kotiapua järjestämällä ehkäistään järeämpien tukien tarvetta ja lastensuojelun huostaanottoja.

Yhteyden voi ottaa perhetyöntekijöihin.

Perhetyön palveluesimies Soile Hiltula Kuopiosta sanoo, että esimerkiksi yksinhuoltajaäidin väsyessä tämä voi tehdä palvelutarpeen arviointipyynnön perhepalveluihin.

Kuopiossa pikaista apua tarvitseva perhe voi olla suoraan yhteydessä myös lapsiperhepalvelujen aloitustiimiin. Se tekee yhdestä viiteen käyntiä perheessä ja miettii sopivan tuen.

– Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä oman palvelun tueksi palveluseteli, jolla voidaan ruuhka- ja lomatilanteissa tarjota asiakkaille apua.

Pienissäkin kunnissa on ainakin yksi perhetyöntekijä, joka neuvoo uupuneita vanhempia.

Monien järjestöjen ja yhdistysten tuki täydentää kuntapalveluita.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lisäksi yhteyttä voi ottaa muun muassa Pelastakaa lapset ry:hyn, lähimpään ensikotiyhdistykseen, Yhden vanhemman perheiden liiton paikallisyhdistykseen ja seurakunnan perhetyöhön. Erityislasten vanhemmilla on omia yhdistyksiään.

Facebookiinkin on syntynyt äitien apupiirejä.

Perhekahviloita tai -taloja on esimerkiksi Kuopion Apajassa ja Maaninka-talolla, Iisalmen Pohjolankadulla, Varkauden Ahlströminkadulla, Pieksämäen Kalevalankadulla, Vesannon seurakuntakodilla, Nilsiän Pisantiellä ja Suonenjoen apteekin alakerrassa.

Kuopion ensikotiyhdistyksen Baby blues on avopalvelu. Se tukee masentuneita tai väsyneitä äitejä.

Perhekummi auttoi väsyneen äidin pahimman yli