Kuntaliitto haluaa kunnille lisävastuuta jätehuollosta

Kuntaliitto ei halua jättää jätehuoltoa pelkästään yksityisille yrityksille. Liiton käsityksen mukaan yhdyskuntajätehuolto ei hoidu pelkästään markkinaehtoisesti toimivien yritysten voimin.

Kuntien vastuuta jätehuollon toimivuudesta pitäisikin lisätä, kun jätelakia uudistetaan. Kuntaliiton mukaan kuntien hallinnoima jätehuolto tavoittaa asukkaat kaikista tehokkaimmin.