Kuntia patistellaan lähiruuan käyttöön

Kunnat tarjoavat suomalaisille peräti 440 miljoonaa ruoka-annosta vuosittain. Kuntaliitto patistelee nyt kuntia panostamaan lähiruokaan. Käytännön toteutus on kunnissa kuitenkin haastavaa, sillä oman alueen talouden ja työllisyyden korostaminen julkisissa hankinnoissa ei ole sallittua.

Kuntaliitto on julkaissut yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa oppaan, jossa se neuvoo, miten kunnat voivat panostaa lähiruokaan hankitalainsäädännön puitteissa. Hankintakriteerinä voidaan käyttää esimerkiksi elintarvikkeiden laatuun ja ympäristövaikutuksiin panostamista. Tämä voidaan toteuttaa toimitusketjua lyhentämällä.

- Usein on perusteltua ostaa elintarvikkeita läheltä, jotta asiakas saa tuoretta ja turvallista ruokaa päivittäin, tiivistää erityisasiantuntija Tytti Seppänen Kuntaliitosta.

Seppänen näkee lähialueiden hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia. Hänen mukaansa paljon on kiinni kuntapäättäjien tahdosta.

- Jopa pohjoisissa kasvuolosuhteissa kunnallisten keittiöiden lähiruoan käyttöaste voi olla yli 50 prosenttia.

Suurin osa kuntien tarjoamasta ruuasta syödään kouluissa.