Kuopio vaatii salassapitositoumuksen koko henkilökunnalta

Kuopion kaupunki laajentaa tietoja ja tietojärjestelmiä koskevan käyttö- ja salassapitositoumuksen koskemaan kaikkia työntekijöitä sekä henkilöitä, joilla on sopimusperusteinen pääsy kaupungin tietojärjestelmiin. Heitä ovat esimerkiksi opiskelijat ja luottamushenkilöt.

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa on tietosuojasitoumus ollut käytössä jo vuodesta 2001.

Jo nykyinen laki edellyttää että viranomaisen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta, sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä sekä asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaamisessa noudatettavista menettelyistä. Ohjeita tarvitaan myös henkilötietojen ja salassa pidettäväksi säädettyjen tietojen suojaamisessa.

Salassapitosopimuksen laajentamisen taustalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo, mikä kasvattaa henkilötietojen käsittelyn vaatimuksia.

Sitoumuksen myötä työntekijät perehdytetään muun muassa tietojärjestelmien käytön valvontaan ja vähennetään tietojen luvatonta käyttöä.

Asiasta päättää Kuopion kaupunginhallitus ensi maanantaina. Tampereen kaupunki on ottanut vastaavan sitoumuksen käyttöön jo 2013.