Kuopion moottoritielle ei enää suunnitteilla kolmatta kaistaa

Kuopiossa mietitään, pitäisikö kaupungin sisäistä liikennettä ohjata kaupunkia halkovalta moottoritieltä omaan katuverkkoon.

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen rakentaisi moottoritien rinnalle uudet katuosuudet Niiralankadusta etelään ja Karjalankadusta pohjoiseen.

– Silloin moottoritien kolmannen kaistan vaihtoehdon voisi jättää pois. Sen varaus hyödynnettäisiin katuosuutena niissä kohdin, missä se on tarpeen.

Uudistus mahdollistaisi kaupunkibulevardimaisuuden Kuopion mittakaavassa.

– Kuopion moottoritiehen voisi suhtautua erityistapauksena. Onko se moottoritie vai jotakin muuta?

Viitostie kulkee moottoritienä kaupunkirakenteen läpi. Liikenteen arvioidaan yli puolitoistakertaistuvan vuoteen 2040 mennessä nykymenolla.

Ely-keskuksen liikennemäärien mittaukset osoittavat, että Lusin ja Iisalmen välillä nimenomaan Kuopion kohdalla on huikea piikki.

Kuopion tuntuva kasvu on lisännyt liikennettä joka vuosi. Jopa noin 90 prosenttia keskustan ohittavasta liikenteestä on kaupungin sisäistä ja loput pitkämatkaista henkilö- ja tavaraliikennettä.

Ely-keskuksen projektipäällikkö Timo Järvinen pitää Romppasen katuvisiointia villinä, mutta ajatuksia herättelevänä ja ehkä mahdollisena.

– Kolmannen kaistan voi kuopata.

Myös joukkoliikenteen suosion lisääntyminen karsisi kuopiolaisten autoilua moottoritiellä. Etenkin keski-ikäisiä miehiä halutaan saada autonsa ratista busseihin.

Jos ruuhkapiikit pahenevat vuosi vuodelta, liikenne ei Järvisen mukaan jumiudu.

– Silloin varhennetaan lähtöä, jotta päästään ajoissa perille.