Kuopion poliisiaseman etsinnöistä haetaan ennakkopäätöstä - kaikki hakevat valituslupaa

Kuopion poliisiasemalle tehdystä etsinnästä on haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta (KKO).

Poikkeuksellisesti tapauksen kaikki osapuolet ovat hakeneet asiassa valituslupaa KKO:sta.

Helsingin hovioikeudesta vahvistettiin, että kaikista neljästä etsintään liittyvästä pakkokeinoasiasta eli etsintäluvasta on jätetty määräaikaan mennessä valituslupahakemukset.

Etsintä tehtiin kaksi vuotta sitten

Prosessissa ei ole kyse rikosoikeudenkäynnistä, vaan poliisin kovimpien pakkokeinojen käyttöön liittyvästä lupamenettelystä.

Vastaavaa erityistä etsintää poliisiasemalle ei ole koskaan käsitelty KKO:ssa, joten osapuolet perustelevat asian käsittelyyn saamista muun muassa ennakkopäätöksen saamisella koko suomalaiseen oikeuskäytäntöön.

Tapaus on kaikkine käänteinen harvinaisen pitkäkestoinen ja erikoinen.

Kuopion pääpoliisiasemalle tehtiin erityinen laite- ja tilaetsintä kaksi vuotta sitten syyskuussa. Se liittyi Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion tutkintaan sivuhaaroineen.

Tutkinnanjohtajat, syyttäjät Jukka Haavisto ja Krista Soukola hakivat luvat tehdä etsinnät neljän Kuopion huumepoliisin puhelimiin, tietokoneisiin, työhuoneisiin ja toimisto- ja asekaappeihin, koska heidän käsityksensä mukaan sieltä olisi voinut löytynyt tietoa Aarnion tai ainakin hänen epäiltyjen rikoskumppaniensa asioista.

Aarnion rikoskumppaniksi syytetään yhtä leppävirtalaista naista ja yhtä helsinkiläisnaista, jolla on ollut tiiviit yhteydet Kuopion, Pieksämäen ja Mikkelin seuduille.

Millä perusteilla tultiin Kuopioon?

Kaikki virkarikosepäilyt Kuopion huumepoliisien osalta päättyivät syyttämättäjättämispäätöksiin ja yhteen hylättyyn syytteeseen.

Nyt jäljellä on kiista siitä, olisiko koko etsintää saanut tehdä huumepoliisien työaineistoon.

Kun etsintä viedään oikeuteen jälkikäteen, asiaa arvioidaan sen perusteella, mitä asioista tiedettiin etsintälupien hakuvaiheessa.

Kuopion huumepoliisien mukaan heistä oli levitetty vääriä käsityksiä tietyssä piirissä. Tämä sai vahvistustakin tutkinnan aikana.

Tutkinnanjohtajat puolestaan katsovat valittujen keinojen olleen suhteessa epäselviin asioihin, joita piti tutkia.

Ennakkopäätös Kuopion huumepoliisien etsinnässä tarkentaisi sitä, millaiset perusteet etsinnältä vaaditaan poliisin lisäksi myös esimerkiksi asianajajan, lääkärin tai toimittajan tiloihin eli tiloihin, joissa voi olla salassapidettävää muuta aineistoa.

Kestää vielä vähintään kuukausia

Helsingin hovioikeus päätti viimein kesällä, että kahden poliisin osalta etsintä oli laiton ja kahden poliisin osalta etsintään oli perusteet asioiden selvittämiseksi. Päätöksistä ei kuitenkaan valituslupahakemusten vuoksi tullut lainvoimaisia, vaan oikeusprosessi on nyt kesken.

Tämänhetkisen tiedon mukaan prosessi tulee jatkumaan vielä vähintään kuukausia. Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, jonne tulevista hakemuksista valitusluvan saa vain noin kymmenen prosenttia asioista eli noin 250 asiaa vuodessa.

Valitusluvan saaminen kestää noin 4-6 kuukautta. Sen jälkeen itse valitusasian käsittely kestää keskimäärin vuoden.

– On hyvä, että etsinnän perusteet voi viedä jälkikäteen tutkittaviksi. Ratkaisut tulevat vain niin hitaasti, että tuntuu kuin oikeuksien toteutuminen menettäisi jo merkityksensä, rikosylikonstaapeli Esko Heiskanen Itä-Suomen poliisista sanoo.

Hän oli yksi etsinnän kohteista ja jo tutkinnan aikana kertoi oman mielipiteensä prosessista nimellään valtakunnallisissa ja paikallisissa tiedostusvälineissä. Kaikki neljästä poliisista eivät ole esiintyneet työnsä takia nimillään julkisuudessa.

– Meidät kytkettiin Aarnio-kokonaisuuteen jo kaksi vuotta sitten. Vaikka kaikki tutkinta on meidän osalta ohi, tasaisin väliajoin joutuu oikomaan poliisissakin vääriä käsityksiä, miten asiat meidän osalta menivät.

– Kun päätökset viipyvät kauan, hyvienkin ratkaisujen oikaiseva vaikutus jää laimeaksi.

– Prosessi on ollut työläs, kun aina on vielä jokin asia kesken. Edelleen meiltä jäljennetty aineisto on näkemystemme mukaan väärässä paikassa luettavana ja sekin aiheuttaa vielä huolta.

Kuopion huumepoliisit ovat tehneet myös tutkintapyyntöjen heihin kohdistuneiden tutkintojen epäselvyyksistä. Kaksi tutkintapyyntöä lopetettiin eikä tutkinnanjohtaja löytänyt niistä näyttöä rikoksesta.

Muiden asioiden tutkinta on kesken.

 

Oikeus: Osa Kuopion poliisiasemalle tehdyistä etsinnöistä perusteltuja, osa ei

Huumepoliisien kuulusteluja seurattiin salaa - sotku selvitetään

Valtio maksaa huumepoliiseille korvauksia aiheettomista pidätyksistä