Kuopiossa jatkossa ehkä kaksi jättilukiota

Kuopiossa ollaan tulevaisuudessa siirtymässä kahden lukiokampuksen malliin.

Toinen kampuksista muodostuisi keskustaan taidelukio Lumitin ympärille, toinen puolestaan klassillisen lukion ympärille Opistotielle lähelle Sakkya, Savoniaa ja yliopistoa. Molemmissa lukioissa olisi noin 1 200 opiskelijaa.

Suunnitelmia on esitelty Kuopion kaupunginhallitukselle osana taidelukio Lumitin suunnitelmia.

Kahden suuren kampuksen mallilla turvattaisiin suunnitelman mukaan opiskelijoille ”riittävän laaja kurssitarjonta kustannustehokkaalla tavalla”. Toisiaan lähellä olevat yksiköt mahdollistaisivat kurssivalinnat eri lukioista sekä turvataan pätevien opettajien saanti ja riittävä opetustuntimäärä.

– Nämä kampukset toimisivat hyvin tiiviisti. Onhan meillä jo yhteiset kurssitarjottimet, mutta toimintaa rajoittaa se, ettei välitunnin aikana ehdi luontevasti siirtyä paikasta toiseen, lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen sanoo.

Kervinen ei osaa sanoa, millaisia vaikutuksia nykylukioille tulevasta mallista olisi.

– Mutta jos halutaan kaksi 1 200 oppilaan kampusta, kyllä silloin klassikan yhteyteen tarvitaan huomattavasti lisää opiskelijoita.

Kervinen myös korostaa, että kahden lukion toteuttamisen aikataulu riippuu tulevista talotekniikka-, peruskorjaus- ja investointiaikatauluista.

Lyseo nivoutuisi suunnitelmissa osaksi keskustan kampusta. Sen sijaan Kallaveden lukion kohtalo on auki

Yhtenä mahdollisuutena on, että Kallaveden lukion nykyinen tontti varataan asuinkäyttöön.