Kaupungin rannalta löytyi uusi harvinainen lepakko

Suomessa on tehty havainto erittäin harvinaisesta lampisiippa-lepakosta. Lepakkolajista on tehty aiemmin vain kaksi suomalaishavaintoa kautta aikojen: talvehtimishavainto vuonna 2002 ja myöhemmin havainto kahdesta saalistavasta lampisiipasta.

– Kuopion Savilahdesta on havaintoja, jotka vahvasti viittaavat erittäin harvinaiseen lampisiippaan, tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden laitokselta kertoo. Hartikainen teki ensihavainnot yhdessä Markus Johanssonin kanssa.

Havainto on vielä osin epävarma eli se kaipaa vielä lisäanalysointia lajin määrityksen varmistamiseksi.

Tässä vaiheessa tiedossa on, että Kuopiosta vanhan asevarikon tuntumassa elää joka tapauksessa poikkeuksellisen paljon lepakoita.

Niiden ruokailualue on löydetty aivan Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tuntumasta Savilahdesta.

Kuopion kaupungin ympäristöjohtajan Lea Pöyhösen mukaan Savilahden havainnot ovat täysin uusia ja otettava vakavasti.

Uudet havainnot voivat keskeyttää tai muuttaa alueelle suunniteltuja rakennustöitä ja hakkuita. Toistaiseksi vaikutuksia ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Puolustusvoimien elokuulle suunniteltuja räjähderaivauksia uudet havainnot eivät estä.

Ultraäänien analysointi herätti huomion

Sekä ylipäätään Savilahden iso lepakkomäärä että havainto lampisiipasta tulivat ilmi toisen hankkeen valmistelun yhteydessä.

– Valmistelimme hanketta, johon tarvitsi kerätä äänitallenteita lepakoista, Hartikainen kertoo.

Ensimmäisenä tutkijat huomasivat, että Savilahdessa oli ylipäätään tavallista enemmän lepakoita. Yliopistokampuksen viereinen tutkimuspuutarha osoittautui olevan ruokailualue pohjanlepakoille, siipoille ja korvayököille.

Lepakoiden lajinmääritystä tehdään kaikuluotausäänistä koottavista ultraäänispektrogrammeista.

Ultraääniä ei ihmiskorvin kuule. Tutkijoiden äänitykset analysoitiin siihen tarkoitetuilla ohjelmistoilla. Tallenteista löytyikin ääniä juuri lampisiipan käyttämällä taajuudella. Ääniä on tallennettu nyt reilun viikon ajan.

– Asia vaatii kuitenkin lisätutkimuksia. Havainnointia on jatkettava mahdollisimman paljon tänä syksynä.

Torstain vastaisena yönä tutkijat myös näkivät matalalla veden päällä lentäneen lepakon. Sekin sopisi lampisiippaan.

Kun muut lepakot saalistavat Savilahdessa lehtomaisen maaston päällä, erikoisten äänitallenteiden lajia on havaittu vain lahdella.

Yhtään valokuvaa harvinaisesta lajista ei ole vielä saatu Kuopiossa.

Lajin määrittely jatkuu

Joukko asiantuntijoita on jo kuunnellut Kuopiossa tehtyjä äänitallenteita. Esimerkiksi Luonnontieteellinen keskusmuseo vastasi, ettei lampisiippaa voi poissulkea. Torstaina Hartikainen toimitti aineiston monille lepakkotutkijoille analysoitavaksi.

– Paikan päällä on käynyt nyt useita biologeja toteamassa, että kyse on lepakkoja suosivasta luontotyypistä. Savilahti on osoittautunut lepakoiden ruokailualueeksi. Lampisiipan osalta lajinvarmistusta pitää jatkaa ja kerätä varmempaa näyttöä, mistä lajista on kyse.

Kaikki lepakkolajit ovat Suomessa rauhoitettuja. Lampisiippa on kuitenkin vielä tiukemman direktiivin suojelukohde. Siksi tutkijat ilmoittivat havainnoistaan heti Pohjois-Savon ely-keskukselle ja Kuopion kaupungille.

Ely-keskus ja Kuopion kaupunki selvittävät, mihin toimiin havainto johtaa ja tuoko se alueen käyttöön jotain rajoituksia.

Aiemmassa osayleiskaavassa oli maininta, että asevarikon alueella on lepakoita, ainakin yleisiä pohjanlepakoita. Tarkempaa lajinmääritystä ei ollut tehty. Kartoitusta ei ole tehty Savilahden alueella.

 

 

Tausta: Lepakoita tiedetään liian vähän

Lampisiippa on tavattu Suomessa ensimmäisen kerran 2002 talvehtimassa. Sen lisäksi on kerran havaittu kaksi saalistavaa lampisiippaa. Sekä talvi- että saalistushavainnot tehtiin Kaakkois-Suomessa. Lampisiippaa on havaittu Suomea lähimpänä yleisemmin Laatokalla ja Virossa.

Kyseinen lepakko on 5–7 senttiä pitkä, painaa 13–25 grammaa ja siipiväli on 20–30 senttiä. Yleisväri on ruskea, vatsapuoli vaalea.

Kuopion Savilahdessa ei ole tutkittu lepakoiden esiintyvyyttä. Viereisen asevarikon alueella kaupunki on tehnyt lepakkoselvityksen ja todennut kannan olevan runsas.

Uusia havaintoja tehnyt Samuel Hartikainen arvioi, että lepakoita käy syömässä hyönteisiä Savilahdessa. Hartikaisen mukaan lepakot tulevat paikalle noin 1–1,5 kilometrin päästä, mahdollisesti vanhan asevarikon alueelta, jossa on kivikkorinteitä, luolien ilmanvaihtokanavia ja vanhoja piharakennuksia. Lepakoiden talvipesistä ei edes tiedetä, missä kaikkialla niitä voi olla.

Kaupunki suunnittelee alueelle uutta asuin- ja virkistysaluetta ja muun muassa sillan rakentamista Neulaniementieltä Savisaareen.

Räjähteiden raivaus jatkuu Kuopion Savilahdessa