Kysely: Vanhanen vahvin ehdokas keskustan johtoon

Kohu vaalirahoituksesta ei näyttäisi heikentäneen merkittävästi pääministeri Matti Vanhasen asemaa keskustan puoluejohtajana. Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta.

Kyselyn mukaan Vanhanen on keskustaväen parissa selkeästi suosituin ehdokas puheenjohtajaksi ensi vuoden puoluekokouksen jälkeen.

Tutkimuksen perusteella vajaat 60 prosenttia keskustalaisista katsoo, että Vanhanen olisi hyvä ehdokas puheenjohtajaksi. Kyselyn mukaan seuraavaksi suosituimpia ovat Anneli Jäätteenmäki ja Paula Lehtomäki, joita piti hyvinä ehdokkaina noin 40 prosenttia keskustalaisista.

SDP:n kohdalla eniten tukea puolueen kannattajilta sai nykyinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen, jonka arvioi hyväksi ehdokkaaksi reilut 40 prosenttia vastanneista.

TNS Gallup tutki väestön mielipiteitä sopivista puheenjohtajista keskustalle ja SDP:lle seuraavan puoluekokouksen jälkeen Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Kyselyyn haastateltiin puhelimitse 1 003 suomalaista 15.-25. kesäkuuta. Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Kääriäinen käskee puoluettaan peilin eteen