Kysely vastaanottokeskuksissa: Valtaosa asukkaista tyytyväisiä, tekemisen puute vaivaa

Valtaosa vastaanottokeskuksien asukkaista kokee olonsa turvalliseksi ja on pääosin tyytyväisiä keskusten henkilökuntaan. Tämä selviää Maahanmuuttoviraston kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 3 000 turvapaikanhakijaa 81 vastaanottokeskuksesta.

Yli 80 prosenttia koki, että työntekijät vastaanottokeskuksissa kohtelevat heitä hyvin.

Eniten ongelmia oli tutkimuksen mukaan tekemisen puutteessa. Joka neljäs oli erittäin tyytymätön päivittäisen tekemisen määrään.