Lääkärin hengästyttävä käräjämaraton käyntiin

Viisi vuotta sitten tilintarkastajan ylilääkärin toimista tekemä selvityspyyntö kypsyi käräjäoikeuden käsiteltäväksi vasta tiistaina, kun törkeän petosjutun puinti käynnistyi Iisalmessa.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymän entistä ylilääkäriä syytetään törkeästä petoksesta, törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkasalaisuuden rikkomisesta. Vahingonkorvausvaateet nousevat noin puoleen miljoonaan euroon.

Syyttäjän mukaan ylilääkäri oli vuosina 2006–2011 tehnyt virka-aikana useita tutkimuksia ja lausuntoja, jotka merkittiin tehdyiksi virka-ajan ulkopuolella ja joista hänelle myös maksettiin lisätyökorvaus.

Vastaaja kiisti kaikki syytteet. Hänen mukaansa mitään rikosta ei tapahtunut ja kysymys oli sopimuksen mukaisesta tuloutuksesta vastaajan tekemästä työstä. Menettely oli silloisen Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ja sittemmin myös sote-kuntayhtymän tiedossa.

Potilastietojen luovuttamista koskeva virkasalaisuuden rikkominenkin kiistettiin, koska vastaaja ei tuolloin ollut enää virkasuhteessa sote-kuntayhtymään. Syyttäjä vaati asianomistajana toimivaa sote-kuntayhtymää selvittämään pikaisesti sen, milloin ylilääkärin virkasuhde päättyi.

Käräjäoikeus on varannut erittäin laajan jutun käsittelyyn peräti yhdeksän päivää. Todistajina kuullaan pariakymmentä henkilöä.