Lääkärit pistäisivät häkämittarit äitiysneuvoloihin

Lääkärit tupakkaa vastaan - verkosto on huolissaan siitä, että odottavista äideistä edelleen Suomessa tupakoi 17 prosenttia eli yhtä suuri osuus kuin 1980-luvun lopulla.

Noin 400 lääkärin ja hammaslääkärin verkosto esittää, että kaikkiin Suomen neuvoloihin hankittaisiin häkämittarit ja uloshengitysilman häkäpitoisuuden mittaaminen kuuluisi äitiyshuollon rutiineihin.

Alle 20-vuotiaista joka toinen tupakoi raskauden alussa ja vain joka kolmas heistä lopettaa raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Myös tupakan vaikutuksista syntyvälle lapselle on lääkärien mukaan vääriä luuloja; äidit eivät yleisesti tunne tupakan monia riskejä lapselle.

Odottavan äidin uloshengitysilman häkäpitoisuuden mittaaminen on nopea ja helppo keino osoittaa äidille veren häkäpitoisuuden nousu tupakoinnin vuoksi ja siten sikiön heikentynyt hapensaanti.