Lähes joka toinen haluaa nettiäänestyksen kuntavaaleihin

Lähes joka toinen haluaa, että kuntavaaleissa olisi mahdollista äänestää internetin välityksellä. Kuntaliiton kyselytutkimuksen mukaan 45 prosenttia kuntalaisista kannattaa, että nettiäänestys kuntavaaleissa mahdollisestaan.

Nettiäänestäminen saa eniten kannatusta 30–50-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 60 prosenttia haluaisi mahdollistaa verkossa äänestämisen. Yli 70-vuotiaista vastanneista asiaa vastustaa puolet ja kannattaa neljännes.

– Nettiäänestämistä kannattavien osuudet ovat pysyneet suhteellisen vakaalla tasolla vuodesta 2008 lähtien, ja vastustajien määrä on hieman vähentynyt, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan 67 prosenttia kuntalaisista pitää kuntavaaleissa äänestämistä tärkeimpänä keinona vaikuttaa oman kunnan asioihin ja puolueen merkitys on kasvanut.

– Kuntavaalit mielletään edelleen ensisijaisesti henkilövaalina, sillä 84 prosenttia vastanneista korostaa henkilön tärkeyttä äänestyspäätöstä tehtäessä. Kuitenkin puolueen tärkeyttä korostaa kaksi kolmesta vastaajasta, ja puolueen tärkeys on vahvistunut 2000-luvun alusta lähtien koko ajan, Pekola-Sjöblom sanoo.

Tutkimus kertoo myös, että harva kannattaa äänestysikärajan laskemista 18 vuodesta 16 vuoteen. Kyselyyn vastanneista vain 16 prosenttia kannattaa ja 67 prosenttia vastustaa asiaa. Eniten kannatusta löytyy 18–29-vuotiaiden sekä 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä. Vastustus on suurinta vähintään 70-vuotiaiden keskuudessa.

Kuntaliiton kyselytutkimukseen vastasi 12 500 suomalaista vuonna 2015.

Seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017.