Lämminhenkinen opettaja on koulukirjoja ja luokkakokoa tärkeämpi

Opettajan välittämisellä ja lämminhenkisyydellä on vaikutusta lasten oppimismotivaatioon ja akateemisiin taitoihin, kuten luku-, kirjoitus- ja matemaattisiin taitoihin.

Vuorovaikutuksen merkitys selviää Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston yhä jatkuvasta Alkuportaat-seurantatutkimuksesta, joka jatkuu yhteensä kymmenen vuoden ajan.

Tutkimuksessa havaittiin, että opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella on enemmän vaikutusta oppimistuloksiin kuin esimerkiksi oppimateriaaleilla tai luokkakoolla. Aiemmassa tutkimuksessa ilmiö on liitetty erityisesti lapsuusvuosiin, mutta tutkijat ovat saaneet viitteitä siitä, että asia voi olla vieläkin merkittävämpi yläkoulussa.

– Parhaillaan selvittämmekin, missä määrin myöhempien peruskouluvuosien opettaja–oppilas-suhteella on vaikutusta Suomen erinomaisiin Pisa-tuloksiin lukemisen osalta, kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän johtaja, alkukasvatuksen yliopistonlehtori Martti Siekkinen.

Yläkoulussa oppimisen haastetaso vaikeutuu ja suojaava vuorovaikutus opettajien kanssa voi jäädä vähäisemmäksi.

Siekkisen mukaan alakoulun ensimmäiset luokat ovat lapselle kriittisiä. Opettajan lämminhenkisyys suojaa paitsi lapsen minäkuvaa oppilaana, mutta se suojaa myös koulutovereiden syrjinnältä.