Lapsi selviää erosta, jos vanhemmat osaavat tulla toimeen - myös lapset tarvitsevat tukea

Vanhempien ristiriidat ja jännitteiset suhteet kuormittavat lapsia eron jälkeen, Ensi- ja turvakotien liitto muistuttaa.

Jos vanhemmat sen sijaan suhtautuvat toisiinsa myönteisesti myös eron jälkeen, se auttaa lasta selviytymään erosta ja sopeutumaan sen jälkeiseen tilanteeseen. Eron jälkeenkin on kyettävä sopimaan harrastuksista, vanhempainilloista ja niin edelleen, vaikka ero ja sen jälkeinen arki vie voimia.

– Toimiva eron jälkeinen vanhemmuus vaatii joustavuutta, keskustelemista ja vaivannäköä. Parisuhteen päättymiseen liittyvät tunteet ja eron jälkeinen vanhemmuus on hyvä erottaa toisistaan. Lapsen on tärkeää kokea, että hän on edelleen molemmille vanhemmille ilo, Ensi- ja turvakotien liiton suunnittelija Päivi Hietanen sanoo.

Vanhemmille on tarjolla apua, jos yhteistyö ei suju. Apua on syytä hakea mahdollisimman varhain, jos lapsiin liittyviä ristiriitoja ei kyetä ratkaisemaan. Ensi- ja turvakotien liiton mielestä eroneuvonnasta pitäisi tehdä normaalikäytäntö eron sattuessa.

Samoin liiton mukaan erotilanteessa pitäisi huomioida myös lasten tarvitsema tuki. Ammattilaisten vetämässä vertaisryhmässä lapset saavat sekä tukea että kuulevat muiden lasten kokemuksista.

Palveluita tarjoavat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat ja kunnat, mutta niiden löytäminen erokriisin aikana voi olla liian vaikeaa, liitto muistuttaa.

Eropalveluiden toteuttajien yhteistyötä ja asiakasohjausta voidaan parantaa esimerkiksi osana meneillään olevaa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, Ensi- ja turvakotien liitto sanoo.

Liiton mukaan vanhempien ero koskettaa noin 30 000 lasta ja nuorta vuosittain Suomessa. Pikkulapsiperheiden osuus eroperheistä on viime vuosina kasvanut, liitto katsoo.