Lasten syövät uusiutuvat entistä harvemmin

Lasten syövät uusiutuvat entistä harvemmin. Syöpähoitojen kehittyminen on parantanut lapsipotilaiden pitkän aikavälin ennustetta huomattavasti, kertoo Uutispalvelu Duodecim. Uuden brit­ti­tut­ki­muksen mu­kaan erot ovat nähtä­vissä etenkin vuo­den 1990 jäl­keen hoide­tuissa.

Tulokset perustuvat 35 000 henkilön seurantatietoihin. Henkilöt olivat sairastuneet syöpään alle 15-vuotiaana vuosina 1940–2006. Mu­kaan va­littiin vain poti­laita, jot­ka olivat ol­leet hen­gissä vä­hintään vii­si vuot­ta diagnoo­sista.

Vuoteen 2012 mennessä potilaista oli kuollut 4 500. Se oli yh­deksän ker­taa enemmän kuin muus­sa sama­ni­käi­sessä väes­tössä. Käytän­nössä tä­mä tar­koitti vuo­den ai­kana 64 lisä­kuo­lemaa jo­kaista kym­mentätu­hatta poti­lasta koh­den.

Lapsena syöpään sairastuneiden kuol­leisuus oli suu­rempaa kuin mui­den, mutta yh­teys oli sel­västi hei­kompi poti­lailla, jot­ka oli hoi­dettu vuo­sina 1990–2006. Lap­suuden syö­pään liit­tyvä lisä­kuol­leisuus oli heil­lä vain 30 pro­senttia en­nen 1970-lukua hoidet­tujen lisä­kuol­lei­suu­desta. Noin 40 pro­senttia 50–59-vuo­tiaiden lisä­kuol­lei­suu­desta joh­tui syö­västä ja 20 pro­senttia sy­dän- ja veri­suo­ni­tau­deista, mut­ta yli 60-vuo­tiailla sydän­sai­raudet nou­sivat suurem­maksi kuolin­syyksi.

Tut­kimus jul­kaistiin British Me­dical Journa­lissa.

Uusimmat

Kotimaa

Uusi menetelmä ehkäisee ulkomaisten mansikoiden myyntiä suomalaisina

Käytettyjen kännyköiden kauppa kasvaa – huomioi nämä asiat, jos aiot ostaa puhelimen uusiokäyttöön

Moni ei saa pitää kesälomaa neljää viikkoa putkeen

Kommentti: Jussi Halla-aho taputellaan Tampereella jatkokaudelle – varapuheenjohtajuudesta kahden vahvan naisen kisa

Etelässä paistaa, pohjoisessa päivä on epävakainen

Helsinki Pride -viikko alkaa, liike-teemalla halutaan lisätä tietoa vähemmistöryhmien yhteisestä historiasta

Suurin osa eduskuntapuolueiden johtajista ei sallisi sukupuolen korjaamista alaikäisille – Helsinki Pride: "Lasten oikeuksia koskeva kysymys"

Muutaman kymmenen hengen mielenosoituksesta koko kansan juhlaksi – Pride-kulkue on paisunut sateenkaariväen tapahtumasta kymmeniätuhansia marssijoita kerääväksi yleisötapahtumaksi

Miten huumepoliisin päällikköä Jari Aarniota alettiin epäillä huumekauppaa pyörittäneeksi Pasilan mieheksi? Hovioikeus antaa ratkaisunsa niin sanotussa tynnyrijutussa torstaina

Juhannus oli sään ääripäiden juhlaa: Yhtäällä hellettä ja toisaalla lähellä nollaa, 10  000 salamaa ja myrskypuuskia

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.