Lehdet: Suomalaiset muuttaisivat mieluiten Ruotsiin

Suomalaiset asuisivat mieluiten Ruotsissa, jos he lähtisivät Suomesta. Venäjä taas mainittiin useimmiten maana, johon ei haluttaisi muuttaa, selviää Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalaisen teettämästä kyselystä.

Ruotsin mainitsi suosikkimaaksi vajaa viidennes vastaajista. Seuraavina tulivat Espanja ja Norja.

Venäjää piti epämieluisimpana asuinmaana neljännes vastaajista. Toiseksi ylsi Pohjois-Korea, jonka nimesi joka kymmenes vastaaja.

Nihkeys Venäjää kohtaan korostuu pohjois- ja itäsuomalaisilla, vanhemmilla ikäluokilla ja vähemmän koulutetuilla. Vähiten kielteisiä mainintoja Venäjästä antoivat puolestaan alle 25-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset sekä Helsingin ja Uudenmaan alueen asukkaat.

Taloustutkimus haastatteli tutkimukseen noin tuhatta ihmistä ennen venäläiskenraali Nikolai Makarovin lausuntoja Suomesta ja Natosta. Vastaajille ei annettu valmiita vaihtoehtoja.