Luokanopettajavalintojen sotku päätökseen: Hallinto-oikeus hylkäsi hakijoiden valitukset

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi keskikivikkona neljän hakijan valituksen Itä-Suomen yliopiston luokanopettajavalinnoista. Hallinto-oikeus katsoi, että opiskelijavalintaa koskevan hallintopäätöksen tekeminen ja valintatulosten julkistaminen olivat eri asioita.

Hallinto-oikeuden mukaan Opintopolku-palvelusta saatu virheellinen tieto opiskelijavalinnan tuloksesta ei ollut perustunut yliopiston tekemään päätökseen, vaan päätöksen teknisen täytäntöönpanon yhteydessä tapahtuneeseen tallennusvirheeseen.

Asia liittyy viime vuoden luokanopettajavalintoja koskeneen opiskelijavalintapäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä tapahtuneeseen inhimilliseen tallennusvirheeseen, jonka vuoksi soveltuvuuskoepistejonon aloituspaikkamäärä nousi valintaperusteiden mukaisesta 32:sta 103:een.

Virheellinen tieto opiskelijavalinnasta oli ollut viiden tunnin ajan hakijoiden saatavissa Opintopolku-palvelussa. Osa hakijoista oli ehtinyt ottaa opiskelupaikan vastaan. Lisäksi yksi hakijoista oli varmistanut valintatuloksen soittamalla yliopiston hakijapalveluihin ja yksi oli saanut varadekaanilta tekstiviestin, jonka mukaan opiskelijapaikka tultaisiin virheestä huolimatta myöntämään.

Perusteluissaan hallinto-oikeus totesi, että opiskelijavalinta oli perustunut yliopiston päättämään aloituspaikkamäärään sekä ennalta vahvistettuihin valintaperusteisiin, joiden perusteella hakijat oli pisteytetty valintapäätöksen liitteistä ilmenneellä tavalla paremmuusjärjestykseen. Valittajina olleiden hakijoiden pisteytyksissä ei ollut osoitettu olleen virheitä. Heille ei myöskään katsottu muodostuneen oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettua odotusta opiskelupaikasta Opintopolku-palvelusta tai hakijapalveluista saadun tiedon tai viranomaisen esittämän lupauksen perusteella.

Lisäksi virheellinen tieto oli ollut saatavissa järjestelmästä vain lyhyen ajan, ja virhe oli korjattu pian sen tietoon tulemisen jälkeen. Virheellisen tiedon saaneille hakijoille oli tiedotettu asiasta jo saman päivän aikana.

Osa valittajista esitti, ettei yliopisto ollut menetellyt yhdenvertaisesti, kun erityisopettajien koulutuksen opiskelijavalinnan yhteydessä sattuneen samantyyppisen tallennusvirheen vuoksi yliopisto oli hyväksynyt myös ylimääräiset opiskelijat.

Hallinto-oikeus katsoi sille esitetyn selvityksen perusteella, ettei näiden kahden eri koulutusalan valinnoissa ollut kyse tosiseikoiltaan samankaltaisesta tilanteesta.

Erityisopettajien kohdalla yliopisto oli päättänyt hyväksyä opiskelijoiksi 17 tallennusvirheen johdosta varasijalle jäänyttä hakijaa, joilla oli ollut yhtä paljon tai enemmän pisteitä kuin oppilaaksi otetuilla hakijoilla. Luokanopettajien kohdalla tallennusvirhe olisi johtanut 71:n ylimääräisen ja ennalta vahvistettuja valintaperusteita noudattaen valitsematta jääneen hakijan hyväksymiseen koulutukseen.

Päätöksestä ei voi yliopistolain nojalla valittaa.

Hakusotku: Yliopisto kertoi rajun päätöksensä jo valituiksi ilmoitetuille

Virheet opiskelijavalinnoissa käsitellään tänään – Itä-Suomen yliopisto sai 31 oikaisupyyntöä