Luontoarvoista tuli kiistaa lakiuudistuksessa

Ympäristöministeriö on saanut kimppuunsa voimakkaita vastustajia. Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja joukko elinkeinoelämän järjestöjä arvostelevat valmisteilla olevaa ympäristönsuojelulain uudistusta. Syynä on luonnonarvopykälä, joka arvostelijoiden mielestä vain hidastaisi lupaprosesseja. Luonnonarvoilla tarkoitetaan sijoituspaikan kauneus- ja maisema-arvoja ja paikalla esiintyviä lajeja ja luontotyyppejä.

– Ympäristönsuojelulaki on ennen kaikkea päästöjen ja pilaantumisen ennaltaehkäisyä koskeva laki. Uusi pykälä veisi sitä luonnonsuojelulain suuntaan, eli lähdettäisiin määrittelemään luontoarvoja uudella tavalla. Se koetaan tulkinnanvaraiseksi ja väljäksi. Viime kädessä harkintaa tekisivät yksittäiset ympäristöviranomaiset, kritisoi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Infra ja ympäristö -osaston asiantuntija Irina Simola.

Kritiikin taustalla on turveteollisuuden huoli siitä, että turvetuotantoalueet loppuvat Suomesta kesken.

Turveluvista vastaavan vastuualueen johtaja Timo J. Lehtonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta on luontoarvopykälän kannalla.

– Meillä on lainsäädäntövaje. Nykyään valitetaan lähes kaikista turveluvista, mutta luontoarvojen perusteella hakemuksia ei voida hylätä. Uudessa pykälässä olisi selvemmin säädetty, mitä on otettava huomioon. Odotettavissa olisi, ettei lupia enää haettaisi sen tyyppisille alueille, joilla on luontoarvoja.

Lakiuudistuksen arvostelijat pelkäävät turpeen tuotantoalueiden luvituksen hankaloituvan uudistuksen myötä entisestään.

Bioenergia ry:n aluepäällikkö Hannu Salo myöntää alan olevan huolissaan, että turve loppuu kesken.

– Kyllä tästä ollaan huolissaan. Teknis-taloudellisesti kannattavia ojitettuja soita on paikoin vähän.