Maakuntahallitus: Kriisinhallintakeskuksesta esitettiin väärää tietoa selvityksessä

Kriisinhallintakeskuksen siirtämistä Kuopiosta pääkaupunkiseudulle esitettiin puutteellisten tietojen perusteella. Selvityksestä puuttui oleellisia keskuksen tuloksia ja tietoja esimerkiksi resurssien käytöstä.

Pohjois-Savon maakuntaliiton ja Kuopion kaupungin mukaan sisäministeriön teettämässä selvityksessä Kriisinhallintakeskuksesta CMC:stä oli virheellistä tietoa.

Maakuntahallitus ja kaupunki ovat koonneet asiasta yhdessä kannanoton sisäministeriölle.

Kriisinhallintakeskuksen Kuopiossa olon aikana operaatioihin osallistuvan henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut, keskuksesta on noussut isojen operaatioiden päälliköitä ja Suomesta on lähtenyt naisasiantuntijoita operaatioihin eniten suhteessa väkilukuun.

Mitään näistä ei mainita ministeriön selvityksessä, jossa puhutaan kehityksen pysähtymisestä ja rekrytointivaikeuksista.

Todellisuudessa CMC:n viimeisimpiin virkoihin oli erittäin paljon päteviä hakijoita, vaikka selvityksessä kirjoitettiin toista.

Lisäksi selvityksessä väitettiin, että koulutus-, hanke- ja innovaatiotoiminta on vaatimatonta. Suhteessa 1,5 miljoonan euron budjettiin se on ollut mittavaa.

Maakuntaliiton arvion mukaan selvityksessä tuloksia ei ollut suhteutettu resursseihin. Maakuntaliitto on asiantuntija arvioimaan projekti- ja hankerahoituksen tuloksellisuutta, koska se itse on yksi päätoimija esimerkiksi EU-rahoituksen kanavoijana eri hankkeille.

Pohjois-Savon maakuntahallitus muistuttaa ministeriölle jättämässään kannanotossa, että Pohjois-Savon liitto on tukenut siviilikriisinhallinnan kehittämisen kahta hanketta noin 2,3 miljoonalla eurolla vuosina 2008–2012. Pääosan rahoituksesta liitto haki EU:lta.

Lisäksi Kriisinhallintakeskuksella on käynnissä useita ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja, joiden toteuttamiseen keskus on saanut apua Pohjois-Savon maakuntaliitolta, Kuopion kaupungilta, Pelastusopistolta, Itä-Suomen yliopistolta, Savonia-ammattikorkeakoululta ja Geologian tutkimuskeskukselta.

Maakuntaliiton selvityksen mukaan hankesalkku on tällä hetkellä arvoltaan useita miljoonia euroja.

Kuopio haluaa mukaan jatkovalmisteluun

Maakuntahallitus ja kaupunki esittävät sisäministeriön kansliapäällikölle Päivi Nergille, että hänen johdollaan toimiva jatkotyöryhmä on aktiivisesti vuorovaikutuksessa Kuopion muiden toimijoiden kanssa, jotta ryhmä saa korjattua virheelliset tiedot.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kutsui sisä-, ulko- ja puolustusministeriöiden yhteisen työryhmän jatkamaan valmistelua Kriisinhallintakeskuksen CMC:n tulevaisuudesta (SS 10.6.). Sitä ennen ministeriön nimittämä työryhmä oli julkaissut esityksensä, jonka mukaan CMC tulee siirtää pääkaupunkiseudulla ja sen toimintoja tiivistää Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen Fincentin kanssa.

Risikon mukaan CMC:tä ei kokonaan siirretä Kuopiosta, mutta kriisinhallintaan ja siviilikriisinhallintaan tulee valmistella yhteinen verkostomalli.

Maakuntaliitto ja kaupunki torjuvat jyrkästi selvityksessä esitetyn Kriisinhallintakeskuksen siirron kokonaan tai osissa pääkaupunkiseudulle.

Maakuntaliiton mukaan on kannatettavaa, että selvityksessä on esitetty määrärahojen lisäämistä ja valtioneuvoston ohjauksen parantamista. Niiden toteuttaminen ei vaadi kuitenkaan Kriisinhallintakeskuksen siirtämistä pääkaupunkiseudulle niin kuin on väitetty.

Lisäksi uusi suunnitelma ministeriön yhdessä jakamasta Kriisinhallintakeskuksen omistajuudesta ja ohjauksesta ei ratkaise johtajuuteen ja henkilöpolitiikkaan liittyneitä ongelmia, jotka ovat näkyneet keskuksen työssä ja yhteistyömahdollisuuksissa.

Maakuntahallitus ja Kuopion kaupunki pitävät myös älyttömänä ja tehottomana resurssien päällekkäiskäyttönä, jos siviilikriisinhallinnalle rakennettaisiin oma harjoitusalueensa Etelä-Suomeen. Kuopiossa on Pelastusopiston 40 hehtaarin harjoitusalue ja kaikki varustus siviilikriisinhallinnan koulutusten käyttöön.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Rajamäki: Sisäministeriön asema on heikentynyt kokonaisturvallisuus-keskustelussa

Sisäministeri Risikko kutsuu ulko- ja puolustusministeriöt selvittämään kriisinhallinnan mallia

Kriisinhallintakeskuksesta uusi monialakeskus tai siirto ministeriön alle Helsinkiin

Savon kansanedustajat tyrmistyneitä - Kriisinhallintakeskuksen siirtoesitys on järkyttävä

Kriisinhallintakeskus siirretään pääkaupunkiseudulle - miljoonarahoitus karkaa Kuopiosta

Kriisinhallintakeskuksen johtajan haku keskeytettiin