Maaseudun ambulanssi- ja pelastuspalvelut yritetään turvata hybridityöparilla

Muuttotappioalueilla väestö ikääntyy ja hoito- ja tukipalveluiden tarve kasvaa. Samaan aikaan säästöt uhkaavat supistaa entisestään ambulanssien, pelastustoimen ja sosiaalihuollon palveluita kasvukeskusten ulkopuolella.

Ongelmaan etsitään ratkaisuja yhdistämällä palveluja kuten antamalla hoitajan työpariksi palomies ja molempien tehtäväksi toimia tiedonvälittäjänä myös sosiaalitoimeen. Lisäksi uuden työparin tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisy ja turvallisuusneuvonta.

Suomessa kokeillaan nyt Kaavilla uutta hybridiambulanssia eli liikkuvaa moniviranomaispalvelua.

– Tietyillä alueilla vanhusvoittoinen väestö tarvitsee paljon palveluja hätäkeskuksen kautta. Nyt pyrimme rakentamaan yhteistyötä kunnan kotihoidon ja ensihoidon välille ja etsimään malleja arvioida avun tarvetta ja tarkoituksenmukaista hoitoa niin, että pillit päällä hälytettäviä tehtäviä ei välttämättä edes tulisi niin paljon, ensihoidon ylilääkäri Jouni Kurola Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä sanoo.

– Kaavilla ikävaikutteiset menot ovat kovassa kasvussa. Nykyistä kotihoitoa ei ole tarkoitus purkaa, vaan miettiä, miten lisääntyneen palvelutarpeen vaatima rahamäärä oikein kohdennetaan, Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopanen pohtii.

Ensimmäinen kokeilu Kaavilla

Kaavilla kokeillaan uutta mallia, jossa KYSiltä tehtävään tulee yksi ambulanssin ensihoitaja vuoroonsa. Lisäksi pelastuslaitos on palkannut yhden palomiehen lisää tehtävään eli käytännössä kolme henkilöä, jotka tekevät työtä vuoroissa.

Ensihoitaja ja palomies liikkuvat yhdessä työparina sekä hälytystehtävillä, mutta myös esimerkiksi kotihoidon pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Sairaanhoitopiirillä ei olisi yksinään ollut varaa pitää Kaavin alueella ambulanssia välittömässä lähtövalmiudessa 12 tuntia päivässä kahdella hoitajalla. Näin ambulanssin saantia alueella kuitenkin pyritään turvaamaan.

– Pelastuslaitos palkkasi tehtävään palomiehiä lisää tutkimushankkeen ajaksi, mutta jatkossa voi olla, että ennemminkin palomies otetaan yksikköön heistä, joita on vielä pikkukunnissa jäljellä. Kaikki tiedämme, ettei julkinen talous ole vielä oikenemassa. Voimia yhdistämällä pyrimme turvaamaan palveluja, pelastusjohtaja Jukka Koponen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Samalla työntekijät saavat töitä ja omaa osaamista täydentävän työparin, kun toimintojen yhdistämisellä estetään palvelujen karkaamista vain keskuspaikkoihin.

Siilinjärveläinen palomies Janne Jäntti ja nilsiäläinen ensihoitaja Juha Asikainen olivat tiistaina työvuorossa Kaavilla. Heistä molemmat ovat kelpoisia sekä ensihoitoon että pelastustehtäviin.

– Minä olen palomies ja teen lisäksi sairaanhoitaja-opintoja. Teen samalla työn ohessa vapaalla opiskelujen harjoittelun Kaavin kotihoidossa, Jäntti kertoo.

Asikainen puolestaan on ensihoitaja ja suorittanut sopimuspalokuntien sammutustyökurssin, joka oikeuttaa pelastustehtäviin.

Molempien mielestä on luontevaa, että kun he käyvät kotihälytyksellä esimerkiksi vanhuksen tai päihdeongelmaisen luona, he katsovat samalla, onko hellalla paloarkaa tavaraa ja miltä paikan yleinen turvallisuustilanne näyttää.

Jatkossa tarkoitus on, että hybridityöpari arvioi potilaan kuten muistihäiriöisen vanhuksen tilaa ja tarvittaessa ilmoittaa kunnan muihin palveluihin huolen aiheistaan.

Kaavin kokeilua tutkitaan ensi vuoden loppuun asti. Pelastuslaitoksen arvion mukaan hybridityöpareille voi olla tarvetta useassa muussakin kunnassa.

Samantyyppinen kokeilu on käynnissä Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, mutta erilaisina versioina. Myös Keski-Suomi on aloittamassa samansuuntaista kokeilua.

Hybridipalvelusta tehdään tutkimus

Pienten kuntien ja maaseudun pelastus- ja ensihoitopalveluista tehdään tutkimus, jossa selvitetään, lisääkö palvelujen yhdistäminen esimerkiksi hybridityöpari-mallilla palveluiden tuottavuutta. Tarkoitus on siis säästää kulujen kasvussa ja turvata palvelutasoa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, onko ensihoidon ja pelastustoimen palvelujen suurkuluttajien onnettomuuksia mahdollista ehkäistä ja ylipäätään estää kotiympäristön tapaturmia.

Hankkeeseen on nimetty johtajaksi ja tutkijaksi Minna Joensuu Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.

Tutkimuksen toteuttavat Pohjois-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Suomen yliopisto ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen on saatu merkittävä rahoitus Palosuojelurahastolta ja Ensihoidon tukisäätiöltä.

Tutkimusalueena ovat Pohjois- ja Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Kokeilupaikkana mukana on Kaavin kunta. Tutkimushanke kestää ensi vuoden loppuun.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.