Metsäkanalinnut sekä töyhtö- ja hömötiaiset vähentyneet

Metsäkanalinnut sekä töyhtö- ja hömötiaiset ovat vähentyneet voimakkaasti vanhojen metsien vähenemisen takia, kertoo Helsingin yliopisto. Myös varpusen kannan pitkä alamäki näyttää jatkuvan.

Sen sijaan isolepinkäisiä, isokäpylintuja ja tundraurpiaisia on talvilintujen laskennan mukaan selvästi tavallista runsaammin. Lapinharakaksikin kutsutulla isolepinkäisellä näyttää olevan tulossa ennätysvuosi.

Viime aikoina todetut lintuinfluenssatapaukset tukkasotkissa ja merikotkissa eivät näytä vaikuttaneen lajien tämän talven määriin.

– Määrät ovat normaalilla tasolla, kertoo akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta Helsingin yliopiston tiedotteessa.

 

Talviruokinta auttanut sinitiaista ja pikkuvarpusta

Helsingin yliopiston mukaan talviruokinta on auttanut taajamissa viihtyviä lajeja, kuten sinitiaista ja pikkuvarpusta. Ilmaston lämpeneminen taas on auttanut vesilintujen talvehtimista Suomessa.

Aikaisempaa useampi telkkä, tukkasotka ja isokoskelo on talvehtinut Suomessa meri- ja järvialueiden jäättömän ajan pidennyttyä.

Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Birdlife Suomen organisoima talvilintujen laskenta järjestettiin nyt 60. kerran. Laskenta perustuu vapaaehtoisten havaintoihin.

– Kuluneiden 60 vuoden aikana harrastajat ovat taivaltaneet laskentareiteillä yhteensä yli 400 000 kilometriä eli kymmenisen kertaa maapallon ympäri ja havainneet lähes 30 miljoonaa lintuyksilöä, Lehikoinen sanoo.