Metsäkanalintusaalis pieneni reippaasti

Metsäkanalintusaaliit jatkavat pienenemistään. Viime syksynä metsäkanalintuja saatiin saaliiksi noin 129 000, mikä on peräti 38 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Luonnonvarakeskuksen mukaan teerisaalis putosi melkein puoleen ja metsoja saatiin saaliiksi kolmannes edellisvuoden määrästä. Myös pyysaalis putosi noin puoleen. Riekkosaalis sen sijaan pysyi edellisvuoden tasolla.

Metsäkanalintusaalis ei ole ollut ainakaan 20 vuoteen niin pieni kuin viime vuonna.

Metsäkanalintukannat ovat olleet pitkäaikaiskeskiarvoja pienemmät jo usean vuoden ajan ja metsästystä on rajoitettu. Useat metsästäjät ovat myös tarkoituksella jättäneet verottamatta kantaa riistanhoidollisista syistä.

Vesilintujen saaliskin putosi edellisvuodesta, mutta muutos oli suhteellisesti pienempi kuin metsäkanalinnuilla.