Mielenterveyspotilaat kuolevat vuosia muita nuorempina

Mielenterveysongelmista kärsivät miehet kuolevat lähes 20 vuotta aiemmin kuin muut suomalaiset. Naisilla ero on 15 vuotta.

Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan ero mielenterveyspotilaiden ja muiden odotettavissa olevassa eliniässä on kaventunut hieman.

Suomessa ja Tanskassa mielenterveyspotilaiden odotettavissa oleva elinikä on kasvanut enemmän kuin Ruotsissa. Tutkijat arvioivat, että yhtenä syynä maiden välisiin eroihin voivat olla itsemurhien ehkäisyohjelmat, jotka toteutettiin Suomessa ja Tanskassa voimallisemmin kuin Ruotsissa.

Mielenterveyspotilaiden elinajanodotetta on seurattu Suomessa vuodesta 1987. Sinä aikana mielenterveyspotilaiden elinajanodote on kohentunut naisilla jopa viidellä vuodella ja miehilläkin kahdella vuodella.

Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu (NHV) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat tehneet tutkimuksen yhteistyössä.