Mikkeliin suunnitellussa sotahistoriakeskuksessa puhutaan myös Marskin palkasta

Mikkeliin suunniteltava kansallinen sotahistoriakeskus pyrkii antamaan kokonaiskuvan Suomesta toisen maailmansodan keskellä. Lähtökohtana on yksittäisen ihmisen, niin sotilaan kuin siviilinkin näkökulma, ja pohjana tuorein tutkimustieto.

Keskuksen täytyy myös kiinnostaa uutta yleisöä. Päämajakaupungissa on huomattu, että kiinnostus perinteisiin sotamuseoihin on hiipunut.

– Tarvitaan uusia tapoja kertoa uusille sukupolville, joilla ei enää ole suoraa suhdetta sota-aikaan tai sen kokeneeseen sukupolveen, sanoo professori Tiina Kinnunen, sotahistoriakeskuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

Vireä sotahistorian tutkimus tuottaa suunnitellulle tiede- ja tutkimuskeskukselle sisältöä ja uusia näkökulmia itse sodasta, sota-ajan elämästä ja sodan vaikutuksista ihmisten elämään.

– Yksi näkökulma on taloushistoriallinen: kuka maksoi, miten paljon, paljonko Mannerheim sai palkkaa? Jatkosotaa esimerkiksi maksettiin yllättävän paljon viinaverolla, professori Martti Häikiö kertoo.

Sotahistoriakeskuksen tieteellistä sisältöä linjaa seitsemän asiantuntijan ryhmä. Ryhmää johtava Tiina Kinnunen on Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori. Hän työskentelee Oulussa, mutta asuu Varkaudessa.

Ryhmän muut jäsenet ovat professori Martti Häikiö, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, professori Markku Jokisipilä, Suomen ja Skandinavian historian dosentti Marianne Junila Oulun yliopistosta, sotahistorian dosentti Mikko Karjalainen Maanpuolutuskorkeakoulusta, tutkijatohtori Ville Kivimäki Tampereen yliopistosta ja maavoimien esikunnassa työskentelevä Suomen historian dosentti Ali Pylkkänen.

Suomen ensimmäinen sotahistorian tiede- ja kokemuskeskus aiotaan avata Mikkelissä lähivuosina. Varsinainen perustamispäätös tehdään aikataulun mukaan Suomen itsenäisyyden merkkivuonna 2017, projektipäällikkö Tapio Honkamaa kertoo.

Niin keskuksen paikka kuin rahoituskin ovat vielä avoinna. Vahva ehdokas on Päämajakoulu. jossa jo on museoituna sodanjohdon autenttinen komentopaikka.