Ministeriö esittää naakan rauhoituksen lopettamista

Naakka tulisi siirtää Suomessa rauhoittamattomaksi lajiksi, esittää maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö lähetti lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa naakka siirrettäisiin luonnonsuojelulain piiristä metsästyslain mukaiseksi lajiksi.

Metsästysasetuksella asetettaisiin naakalle samanlainen pesimäaikainen rauhoitus kuin muillakin rauhoittamattomilla linnuilla. Rauhoitusaikana mahdollisia poikkeuslupia myöntää Suomen riistakeskus.

Suomen naakkakanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Parimääräksi on arvioitu 2010-luvun alussa noin 110 000 pesivää paria.
Naakat aiheuttavat muun muassa satovahinkoja, ja niiden ulosteista syntyy hygienia- ja tautiriski. Naakkavahingoista tehdyt korvaushakemukset ja maksetut avustukset ovat lisääntyneet 2000-luvulla.