Mittava rahoitus korkeakoulujen yhteishankkeelle

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt usean korkeakoulun yhteishankkeelle merkittävän rahoituksen Kestävän kasvun ohjelmasta. CICAT2025-yhteishanke "Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin" sai yhteensä 4,2 miljoonan euron rahoituksen hankkeen kolmelle ensimmäiselle vuodelle.

Hanke tunnistaa kiertotaloutta estäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsii ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä.

Hankkeessa ovat Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut.