Myös hoitotyölle voidaan laittaa hintalappu

Sairaanhoitajat toivovat, että heidän työnsä hinnoiteltaisiin selkeämmin. Sairaaloiden seuratessa kustannuksiaan yleensä hinnoitellaan vain lääketieteelliset toimenpiteet, vaikka myös hoitotyölle voitaisiin laittaa hintalappu, sanoo professori Kaija Saranto. Hän katsoo, että tulevaisuudessa sairaanhoitajien työn hinnoittelu on välttämätöntä.

- Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollon suurin ammattiryhmä, joten on tärkeää tietää, minkälainen hinta heidän tekemällään työllä on. Tällä haavaa käytössä on vaihtelevia tapoja arvailla mitä työ maksaa. Kuitenkin asian selvittämiseen on jo olemassa ratkaisu, korostaa Saranto.

Työn hintaa ja hoidon vaikuttavuutta voidaan selvittää esimerkiksi luokittelemalla tehty työ järjestelmällisesti ja kirjaamalla se yhtenäisesti potilastietojärjestelmiin.

Hoitoyön hinnoittelusta puhuttiin kansainvälisessä Nursing Informatics -kongressissa keskiviikkona Helsingissä.