Näin yliopistot arvioivat lukuvuosimaksujen vaikutuksia

Aalto-yliopisto

– Hakemusten määrä maisteriohjelmiin oli 2 762, joka on noin 18 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

– Maisterihakijoista noin 40 prosenttia tuli EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta, kun edellisvuonna prosenttiosuus oli noin 56. Muiden kuin suomalaisten EU/Eta-kansalaisten hakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta noin 23 prosenttia.

– 174 maksuvelvollista on ottanut opiskelupaikan vastaan. Täyden apurahan on saanut 116 opiskelijaa.

 

Helsingin yliopisto

– Hakijoiden määrä kansainvälisiin maisteriohjelmiin väheni noin 30 prosenttia.

– Helsingin yliopisto uudisti kaikki syksyllä 2017 alkavat kansainväliset maisteriohjelmansa. Useat niistä ovat eri tieteenalojen yhteisiä. Koulutusohjelmien määrä väheni 48:sta 28:aan.

– Maksut maksavia opiskelijoita aloittaa syksyllä 65. Apurahoja myönnettiin 26.

 

Jyväskylän yliopisto

– Hakemusmäärät laskivat edellisestä vuodesta, ja samalla laski myös EU- ja Eta-alueen ulkopuolisten kansalaisten osuus hakijoista.

– Ei vielä tiedossa tarkkoja lukuja siitä, kuinka moni aloittaa opintonsa tänä syksynä. Tämänhetkisten tietojen mukaan tänä syksynä ohjelmissamme on aloittamassa 26 maksuvelvollista opiskelijaa.

 

Lapin yliopisto

– Lukuvuosimaksun maksaneita aloittaa 4 (tilanne heinäkuun alussa).

– Apurahat määriteltiin siten, että 1/4 valituista saa 100 % stipendin ja loput 50 % stipendin. Varasijoilta valitut opiskelijat eivät saaneet stipendiä lainkaan.

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

– Hakijamäärä laski noin 28 prosenttia englanninkielisiin ohjelmiin, mutta paikan vastaanottaneiden määrä pysyi samana kuin viime vuonna.

– Lukukausimaksut maksavia opiskelijoita aloittaa syksyllä näillä näkymin viisi.

– Kolmenlaisia apurahoja.

 

Oulun yliopisto

– EU/Eta-alueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita on hyväksytty tutkinto-ohjelmiin 270. Heistä kaikki eivät välttämättä aloita opintoja.

– Kyseiselle ryhmälle on myönnetty apuraha.

 

Svenska handelshögskolan (Hanken)

– Noin 20 opiskelijaa aloittaa opinnot syksyllä.

– Heistä suurin osa on saanut jonkinlaisen stipendin.

 

Tampereen teknillinen yliopisto

– Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien hakijamäärä laski aikaisempiin vuosiin verrattuna.

– Nyt hyväksytyistä opiskelijoista yli 80 prosenttia tulee EU/Eta-maiden ulkopuolelta.

– Vuoden 2017 opiskelijavalinnan yhteydessä TTY myönsi 70 prosentille maksuvelvollisista stipendin, joka kattaa lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan.

 

Tampereen yliopisto

– Englanninkielisiin maisteriohjelmiin oli hakijoita tänä vuonna 1 100, kasvua edellisestä vuodesta, jolloin 670 hakijaa. EU- ja Eta-alueiden ulkopuolelta tulleiden hakemusten määrä kasvoi hieman.

– EU- ja Eta-alueen ulkopuolisia aloittaa 87. Heistä 25 maksaa lukuvuosimaksut ja 62 on erilaisten stipendien piirissä.

– Yliopiston oman stipendijärjestelmän mukaan enintään 40 prosentille EU- ja Eta-alueen ulkopuolisista opiskelijoista voidaan maksaa stipendi.

 

Turun yliopisto

– Englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuli 502 hakemusta. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 28 %.

– Hakemuksista 60 prosenttia on EU/Eta-alueen ulkopuolelta.

– Opiskelupaikan on ottanut kv-maisteriohjelmissa vastaan 53 EU/Eta-alueen ulkopuolista opiskelijaa.

– Apuraha myönnettiin 30 prosentille hyväksytyistä maksuvelvollisista. He saivat joko koko lukukausimaksun kattavan tai 50 prosenttia siitä kattavan stipendin.

 

Vaasan yliopisto

– Hakijoiden määrä on vähentynyt 52 prosenttia. Erityisesti lasku näkyi EU/Eta-alueen ulkopuolisissa hakijoissa, kun taas EU-alueelta ja Suomesta tuli enemmän hakemuksia.

– Maksuvelvollisia opintonsa aloittavia paikan vastaanottaneita ja maksaneita on 15.

– Apurahajärjestelmässä on tarjolla 100 %, 50 % ja 25 %:n maksuvapautuksia. 100 %:n vapautuksia myönnetty 3.

 

Åbo Akademi

– Kansainvälisiin ohjelmiin hakeneiden määrä laski: viime vuonna hakemuksia oli 550, tänä vuonna 270. Tänä vuonna ohjelmia oli vähemmän.

– Hyväksyttyjä opiskelijoita on 127. Åbo Akademi arvioi, että noin 110 opiskelijaa aloittaa opintonsa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.