Nämä asiat muuttuvat vuonna 2016

Vuoden alussa tulee perinteisesti voimaan suuri joukko erilaisia kansalaisten arkeen vaikuttavia muutoksia. STT kokosi niistä keskeisiä.

Asuntolainan korkovähennys pienenee

Asuntolainan korkovähennysoikeus pienenee jälleen. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 55 prosenttia. Korkovähennys on pienenemässä myös tulevina vuosina, ja vuonna 2019 koroista vähennyskelpoisia on enää 25 prosenttia.

Yle-vero poistuu monelta pienituloiselta

Yle-vero poistuu monelta pienituloiselta. Yle-veron pienin maksuunpantava määrä nousee 51 eurosta 70 euroon. Yle-veroa maksavien lukumäärä alenee noin 300 000 henkilöllä.

Veroruuvi kiristyy tuntuvasti tupakassa

Tupakan verotus kiristyy reippaasti. Korotukset toteutetaan kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään vuoden 2016 alusta, toinen heinäkuun 2016 alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2017 alusta. Korotukset ovat senttimääräisesti yhtä suuria kaikissa vaiheissa. Korotuksen seurauksena savukkeiden hintojen arvioidaan valtiovarainministeriön mukaan nousevan keskimäärin 19,2 prosenttia.

Pienipäästöisten autojen autovero alenee

Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan neljässä vaiheessa vuosina 2016–2019. Veronalennus painottuu selvästi pienipäästöisiin autoihin, ja valtiovarainministeriön mukaan vero alenee auton ominaishiilidioksidipäästöstä riippuen vuoteen 2019 mennessä enimmillään 5,4 prosenttiyksikköä.

Ajoneuvoveron perusveroa korotetaan kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Korotusta sovelletaan kuitenkin vasta vuoden 2017 alusta.

Todistajan henkilöllisyys voidaan salata

Oikeudenkäyntien todistelua koskeviin säännöksiin tulee vuodenvaihteessa monia muutoksia.

Oikeus voi salata todistajan henkilöllisyyden, kun käsiteltävänä on raskaita rikossyytteitä ja salaamista tarvitaan todistajan tai hänen läheisensä turvallisuuden takaamiseksi. Salaaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi oikeudenkäynneissä, jotka koskevat henkirikoksia, törkeitä huumausainerikoksia tai ihmiskauppaa.

Suojaa voi tarvita vaikkapa peitetoimintaan osallistunut poliisi tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvän rikoksen sattumalta nähnyt sivullinen. Syytetyn edustajalla on silti oikeus tehdä oikeudenkäynnissä todistajalle kysymyksiä.

Nykyinen tai entinen aviopuoliso on tähänkin asti voinut kieltäytyä todistamasta puolisoaan vastaan, mutta nyt kieltäytymisoikeuden saa myös avopuoliso.

Myös nykyiseen vaitiolo-oikeuteen ja -velvollisuuteen tulee muutoksia. Evankelisluterilaisia ja ortodoksikirkon pappeja koskeva rippisalaisuuteen liittyvä vaitiolovelvollisuus laajenee muidenkin rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien pappeihin.

Terveydenhuollon henkilöstön todistamiskielto laajenee muun muassa lääkäreistä hammaslääkäreihin, sairaanhoitajiin ja psykoterapeutteihin.

Oikeudenkäynneissä voidaan vastaisuudessa käyttää entistä laajemmin videoneuvottelua. Todisteena saa tietyissä tapauksissa olla uhrin esitutkinnassa videoitu kertomus.

Tuomioistuimissa luovutaan Jumalan nimeen vannomisesta ja kaikkia todistajia kuullaan uskontoneutraalin vakuutuksen nojalla. Tähän asti todistaja on voinut valita jommankumman vaihtoehdon.

Isyystunnustus ennen lapsen syntymää

Isyyden tunnustaminen helpottuu, kun isyyslain uudistus tulee voimaan. Selvissä tapauksissa, kuten vanhempien asuessa avoliitossa, isyyden voi tunnustaa neuvolassa jo ennen lapsen syntymää. Samalla vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Ennalta tunnustetun isyyden voi peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä.

Epäselvissä tilanteissa isyys voidaan selvittää ja tunnustaa lastenvalvojan luona kuten nykyisinkin. Isyyden selvittämisessä verikokeen sijaan otetaan suun limakalvolta solunäyte. Tämä nopeuttaa tulosten valmistumista.

Avioliittoon syntyvän lapsen isäksi katsotaan vastakin äidin aviopuoliso. Perheen ulkopuoliset eivät voi yleensä vaatia aviomiehen isyyden kumoamista.

Äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä luovutaan, ja isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta laajennetaan.

Isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus palautetaan takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa vuonna 1976. Kanneoikeus rajattiin tuolloin viiteen vuoteen. Isyyden vahvistaminen takautuvasti vaikuttaa perintöoikeuteen.

Kelan lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu

Lääkkeiden Kela-korvaukset muuttuvat vuoden alussa. Satunnaisesti lääkkeitä käyttävä saa jatkossa nykyistä vähemmän korvausta.

Suurin muutos on se, että asiakkaan on maksettava reseptilääkkeensä 50 euroon asti itse. Vasta sen jälkeen hän saa korvattavasta lääkkeestä Kela-korvausta. Alkuomavastuu ei koske alaikäisiä.

Lääkekulujen vuosiomavastuu eli ns. lääkekatto laskee hieman ja on ensi vuonna 610,37 euroa. Katon ylityttyä asiakas joutuu kuitenkin maksamaan itse 2,50 euron omavastuun korvattavasta lääkkeestä ostokertaa kohti. Maksussa on euron korotus.

Korvattavien lääkkeiden kolme korvausluokkaa säilyvät. Peruskorvaus nousee nykyisestä 35 prosentista 40 prosenttiin. Ylimmässä erityiskorvausluokassa eli sataprosenttisesti korvattavissa lääkkeissä omavastuu kuitenkin nousee 3 eurosta 4,50 euroon.

Hallituksen tavoite on säästää ensi vuonna 25 miljoonaa euroa lääkekorvausmenoissa.

Vuorotteluvapaan ehdot kiristyvät

Työelämässä vuorotteluvapaan ehdot ovat kiristymässä vuoden alusta. Vapaata voi hakea vasta 20 vuoden työhistorian jälkeen, ja vapaan enimmäiskesto lyhenee 180 päivään. Vapaa on lisäksi vastedes pidettävä yhdessä jaksossa, kun aiemmin sen saattoi jakaa useampaan erään.

Samalla pitkän työuran tehneiden korkeampi vuorottelukorvaus poistuu, ja vuorottelukorvaus on kaikille 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Uusia säännöksiä sovelletaan niihin vapaisiin, joista on sovittu lain voimaantulon jälkeen tai jotka alkavat maaliskuun lopun jälkeen.

Kiristyksillä haetaan 50 miljoonan euron vuosisäästöjä. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen.

Ajokortit saa vastedes Ajovarmasta

Ajokorttien myöntäminen siirtyy poliisilta liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille. Käytännössä lupa-asiat hoidetaan vastaisuudessa Ajovarman palvelupisteissä. Yritys ottaa vastaan hakemukset, luovuttaa luvat ja muutoinkin neuvoo ajokorttiasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Uudistus koskee paitsi ajokorttien myöntämistä myös esimerkiksi ajokorttien kaksoiskappaleiden tilaamista, ajo-opetuslupia, moottoripyörän harjoituslupia sekä vammaisten pysäköintilupia.

Samalla ajokorttien hinnat laskevat. Ensimmäisen ajokortin hinta tipahtaa nykyisestä 60 eurosta 40 euroon. Ajokortin kaksoiskappale halpenee myös, uuden kaksoiskappaleen hinta on 30 euroa. Ajokortin kaksoiskappaleen voi hankkia ensi vuonna myös sähköisesti, jolloin kortin hinta painuu 20 euroon.

Ajovarman mukaan asioita voi hoitaa sen kautta 4. tammikuuta alkaen. Toimipaikkoja on yli sata, ja ne sijaitsevat ympäri maan pääosin A-Katsastuksen katsastusasemien yhteydessä.

Ei enää lyhytaikaisia ajokortteja

Lyhytaikaisista ajokorteista luovutaan. Henkilöauton kuljettajaopetuksen perusvaiheen jälkeen saa automaattisesti pitkäaikaisen ajokortin, joka on voimassa 15 vuotta. Raskaiden ajoneuvojen ajo-oikeusluokkien ajokortit ovat sen sijaan voimassa 5 vuotta.

Nykyisin lyhytaikainen kortti on myönnetty perusvaiheen läpäisyn jälkeen kahdeksi vuodeksi. Pitkäaikaisen ajokortin on voinut saada sitten, kun harjoittelu- ja syventävä vaihe on suoritettu.

Harjoittelu- ja syventävä vaihe kuuluvat silti kuljettajaopetukseen vastakin. Niiden suorittamisesta on toimitettava Ajovarman palvelupisteeseen todistus kahden vuoden kuluessa ajokortin saamisesta. Jos näin ei tapahdu ja kuljettaja jatkaa autolla ajamista, poliisi määrää kuljettajan ajokieltoon toistaiseksi.

Viehekalastajille helpotusta luparuljanssiin

Kalastuksen harrastajien lupajärjestelmä yksinkertaistuu vuoden vaihtuessa, kun uusi kalastuslaki tulee voimaan.

Uudistus hyödyttää vapakalastajia, sillä vastedes he voivat kalastaa yhdellä kalastonhoitomaksulla koko maassa. Maksu on koko vuodelta 39 euroa, viikolta 12 euroa ja vuorokaudelta viisi euroa. Kalastonhoitomaksu koskee 18–64-vuotiaita. Tähän asti viehekalastajat ovat joutuneet maksamaan kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen maksun.

Myös pyydyksillä kalastavien on maksettava uusi kalastonhoitomaksu, mikä tietää heille harrastuksen lievää kallistumista. Heidän on entiseen tapaan hankittava vesialueen omistajan lupa.

Onkiminen ja pilkkiminen säilyvät maksuttomina. Samoin maksuttomaksi muuttuu silakkalitkalla kalastaminen. Litkalla tarkoitetaan erityisesti silakoiden pyytämiseen tehtyä onkea, jossa siimassa on useita syötittömiä koukkuja pienin välimatkoin.

Kuntien määrä vähenee yhä

Vuodenvaihteessa toteutuu neljä kuntaliitosta. Pohjanmaalla Jalasjärven kunta yhdistyy Kurikan kaupunkiin, ja Satakunnassa Säkylästä ja Köyliöstä tulee uusi Säkylän kunta.

Päijät-Hämeessä Hämeenkosken kunta liittyy Hollolaan ja Lahti ja Nastola yhdistyvät uudeksi Lahden kaupungiksi. Alueella oli alun perin vireillä kuuden kunnan yhdistyminen suureksi kaupungiksi, mutta hanke kaatui.

Toimiko viranomainen mielestäsi väärin - nyt tulee käyttää oikaisuvaatimusta

Kierrättäminen helpottuu – Vuoden vaihteen muutos silti vasta alkusoittoa

Jumala poistuu Suomen oikeussaleista ensi perjantaina

Ajokortin hinta laskee jopa 12-20 euroa